CURTEA DE CONTURI: PROGRAMUL de conservare și sporire a fertilității solurilor NU ȘI-A ATINS OBIECTIVELE. De ce, afli mai jos

23 feb 2021
Un raport al Curții de Conturi, publicat recent, arată că programul de  conservare și sporire a fertilității solurilor nu și-a atins obiectivele. Analiza evidențiază mai multe obstacole în realizarea obiectivelor Programului. Totodată, documentul oferă repere de planificare și organizare viitoare ale unor acțiuni pentru a asigura îmbunătățirea calității solurilor.

Potrivit actului public, în Republica Moldova cadrul normativ privind regimul solului și al terenurilor agricole este incomplet și dispersat, ceea ce afectează coerența și eficiența activităților de monitorizare a proceselor de degradare a solului, dar și de protejare a acestuia.
 
Totodată, sistemul utilizat în stabilirea obiectelor și resurselor financiare necesare pentru implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2011-2020 nu a fost fiabil, determinând efectuarea unor cheltuieli zadarnice și realizarea unor lucrări neperformante.

Autoritățile nu au asigurat implementarea consecventă și eficace a obiectivelor, unele având un demaraj lent, iar majoritatea rezultatelor scontate nu au fost atinse.
De asemenea, Curtea de Conturi menționează că, cadrul normativ național nu delimitează expres obiectul Programului și nu reglementează exhaustiv domeniul de protejare a solului, precum și metodele de conservare și sporire a fertilității solului.

Totodată, este evidențiată ”atitudinea neconstructivă a instituției implementatoare, ceea ce a condiționat nevalorificarea complexă a mijloacelor financiare în vederea îmbunătățirii calității solului”. Iar lipsa cooperării factorilor de decizie a cauzat realizarea doar a unor tipuri de activități de ameliorare a solului.

În același timp este specificat faptul că însăși Programul de conservare și sporire a fertilității solului 2011-2020 nu conținea proceduri complexe de obținere a progresului, criterii și indici calitativi de evaluare și nu elimina ineficiențele procedurale pentru a asigura cooperarea și conlucrarea tuturor părților la proces.

De menționat că, în vederea sporirii calității solurilor și a stopării fenomenului de degradare a acestora, Republica Moldova a identificat și a planificat resurse bugetare în valoare de 54 mil. de lei, pe care factorii de decizie urmau să le utilizeze la implementarea a 4 obiective stabilite în Programul de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2011-2020. Deși autoritățile au desfășurat activități în vederea identificării, planificării și realizării obiectivelor orientate spre ameliorarea solului, obiectivele fixate nu au fost atinse, concluzionează misiunea de audit. 

Autorii raportului au formulat recomandări referitor la măsurile ce se impun pentru remedierea eventualelor neajunsuri și a deficiențelor constatate, precum și pentru atingerea unui management performant în domeniul auditat.

Recomandările de audit sunt orientate spre impulsionarea dezvoltării unui sistem de management eficient în domeniul ameliorării solurilor și stopării fenomenului de degradare a acestora.
În Republica Moldova, agricultura reprezintă unul dintre pilonii de bază ai economiei naționale, având o pondere medie de 11% în PIB.

CURTEA DE CONTURI: PROGRAMUL de conservare și sporire a fertilității solurilor NU ȘI-A ATINS OBIECTIVELE. De ce, afli mai jos

CURTEA DE CONTURI: PROGRAMUL de conservare și sporire a fertilității solurilor NU ȘI-A ATINS OBIECTIVELE

De ce, afli mai jos

CURTEA DE CONTURI: PROGRAMUL de conservare și sporire a fertilității solurilor NU ȘI-A ATINS OBIECTIVELE. De ce, afli mai jos

loading ...