DEPUNEREA DOSARELOR ONLINE PENTRU OBȚINEREA SUBVENȚIILOR ÎN AGRICULTURĂ – un mecanism de combatere a corupției promovat de FARM și AIPA

13 dec 2023
Peste 200 de agricultori din regiunea Orhei au fost informați și instruiți cum să prevină și să combată actele de corupție, dar și să utilizeze principiile de e-guvernare în procesul de depunere a pachetului pentru obținerea subvențiilor. Acestea sunt câteva dintre principalele obiective pe care Federația Agricultorilor din Moldova, ”FARM” în parteneriat cu Agenția de Intervenții și plăți pentru Agricultură (AIPA) și ”OrhConsInfo” a intenționat să le obțină în cadrul proiectului ”Sporirea transparenței și diminuarea fenomenului coruptibil la obținerea subvențiilor în agricultură în raionul Orhei”, finanțat de Proiectul „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, co-finanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
 
FARM în parteneriat cu echipa AIPA au elaborat un ghid, în conformitate cu Legea și regulamentul de subvenționare prin care  explică pas cu pas metoda și mecanismul de lucru al serviciului ”Depune dosarul online” - o funcție integrată pe portalul www.aipa.gov.md., prin care fermierii au depus online pachetul de documente pentru subvenționare.
 
Implementarea sistemului de depunere online permite agricultorilor să monitorizeze în mod virtual etapele de prelucrare a dosarului și traseul urmat de acesta. Mecanismul contribuie la creșterea nivelului de transparență și totodată exclude contactul direct dintre lucrătorii organizației și agricultori - fapt care reduce numărul de acte coruptibile, atât din partea angajaților AIPA, cât și a agricultorilor.
 
Un alt obiectiv al proiectului este de a informa agricultorii despre impactul negativ pe care-l are fenomenul corupției asupra economiei naționale.
În perioada februarie – iunie au fost organizate o serie de instruiri, cu scopul de a motiva și mobiliza agricultorii de a se implica în combaterea și diminuarea corupției în mediul afacerilor agricole.
 
Fermierii au afla ce înseamnă principiul transparenței, integrității și toleranței zero față de corupție, dar și care sunt riscurile la care se supun încălcând aceste prevederi.
 
Pe perioada proiectului a fost elaborat și un document de poziție, ce va include recomandări și propuneri de îmbunătățire a funcționării tehnice și procedurale pentru creșterea transparenței decizionale în procesul de alocarea subvențiilor. 
 
”Ne propunem ca acest proiect să devină unul util pentru beneficiarii de subvenții. Iar datorită acestuia să impulsionăm autoritățile să treacă gradual în totalitate la procedura de depunere online a dosarelor de subvenționare. Totodată, proiectul ne oferă posibilitatea să interacționăm direct cu agricultorii și să înțelegem mai bine care sunt constrângerile întâmpinate în utilizarea acestui sistem și cum văd ei simplificarea acestui mecanism”, a menționat Aurelia Bondari, directoare executivă FARM.
 
Proiectul ”Sporirea transparenței și diminuarea fenomenului coruptibil la obținerea subvențiilor în agricultură în raionul Orhei”  a fost selectat în baza apelului de Granturi Locale, lansat de Centrul CONTACT, cu privire la prevenirea corupției la nivel local și este finanțat cu suma de 570 880 MDL, pentru perioadă de șase luni.
 
 
loading ...