EXPORTURILE DIN STÂNGA NISTRULUI: Mai bine de jumătate ajung în UE. Detalii

05 jan 2022

Datele din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali arată că, până la 24 decembrie 2021, erau înregistrați 2 248 de agenți economici cu sediul amplasat în regiunea transnistreană, dintre care 1 754 au fost luați la evidență provizorie și 494 în mod permanent.
 
Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, Agenția Servicii Publice (ASP) ține evidența agenților economici din regiune care efectuează operațiuni de export-import, prestează servicii de transport auto și furnizează rețele și/sau servicii de comunicații electronice, atribuindu-le codul IDNO și înscriind provizoriu datele în registrele de profil, cu emiterea extraselor din Registrul de stat și eliberarea licențelor pentru genurile de activitate respective, fără achitarea taxei, cu posibilitatea primirii unei noi licențe la expirarea termenului de valabilitate a celei precedente, anunță AGROMEDIA cu referire la știri.md.
 
La fel, în lumina facilităților oferite de cadrul normativ, cu condiția rămânerii mărfurilor introduse pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale, antreprenorii din regiune beneficiază de un șir de scutiri de plăți/ taxe ecologice, vamale și fiscale, efectuând activ operațiuni comerciale externe.
 
UE, cea mai solicitată destinație pentru mărfurile din Transnistria
 
Spațiul Uniunii Europene (UE) este cea mai solicitată destinație pentru exportul de mărfuri ale companiilor din regiune, înregistrate la ASP și cu acte permisive moldovenești, iar în anul 2021 această cotă a constituit 57,2% ( în creștere față de anul 2020 – 56,60% ), și la fel cea mai mare parte din bunurile importate în regiune sunt originare din statele-membre ale UE ( 42% ).
 
Agenții economici din raioanele de est ale țării, înregistrați permanent sau temporar la ASP și care desfășoară activitate comercială externă, solicită și obțin de la Camera de Comerț și Industrie ( CCI ) a Republicii Moldova certificate de origine a mărfii ( forma ,,C”, ,,A”, ,,CT-1” și ,,EUR.1” ), cu respectarea prevederilor acordurilor Organizației Mondiale a Comerțului, angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova și a legislației naționale.
 
Astfel, pe parcursul anului 2021, conform datelor furnizate de CCI, categoriilor de întreprinzători menționați supra le-au fost perfectate 2 972 de certificate moldovenești de origine nepreferențială a mărfurilor ( 1 684 în anul 2020 ).
 
Totodată, conform evidențelor Serviciului Fiscal de Stat, la data de 15 decembrie 2021, erau înregistrate în sistemele informaționale ale Republicii Moldova 39 de patente valabile ale cetățenilor domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și mun. Bender, cele mai multe vizează sfera comerțului cu amănuntul ( 14 ), serviciile de frizerie și cosmetice ( 8 ) ș.a.
 
Sursa: stiri.md

EXPORTURILE DIN STÂNGA NISTRULUI: Mai bine de jumătate ajung în UE. Detalii

EXPORTURILE DIN STÂNGA NISTRULUI: Mai bine de jumătate ajung în UE

Detalii

EXPORTURILE DIN STÂNGA NISTRULUI: Mai bine de jumătate ajung în UE. Detalii

loading ...