FLUTURELE ALB, MOLIA, MUSCA ȘI BUHA VERZEI. Perioada optimă de tratament

22 jul 2022
DĂUNATORII VĂRZOASELOR

Musca verzei (Delia brassicae)

Musca verzei iernează în stadiul de pupă în sol. În primăvară, are loc transformarea pupelor în insecte adulte. Apariția insectelor are loc, când se realizează pragul inferior de dezvoltare de 9 C. Larvele se hrănesc cu rădăcinile tinere sau pătrund în rădăcini, săpând galerii. Ajunse la completa dezvoltare, prin luna iunie, larvele părăsesc rădăcinile plantelor atacate și, în apropierea acestora, se transformă în pupe. Adulții din noua generație apar în luna iulie și apoi depun ouăle, infestând culturile de varză de toamnă și conopida. Dezvoltarea completă a larvelor din generația a doua intervine prin luna august când, părăsind plantele atacate, se transformă în pupe și intră în hibernare. Perioada optimă de tratament este la primele eclozări și apariția pe plante a larvelor (de obicei, în stadiul de 3-5 frunze al plantei de varză).Purici și păduchi

Atât păduchele cenușiu, cât și puricii negrii și vărgați ai verzei sunt dăunători extrem de periculoși, atacând plantele de crucifere și producând pagube însemnate la varză, conopidă, ridichi, rapiță, muștar, etc. Ca efect secundar al atacului produs de păduche, frunzele vărzoaselor se decolorează căpătând o culoare galbenă palid sau violacee ca urmare a înțepăturilor produse și a hrănirii lor cu sucul celular din plante, iar în cazul atacului produs de purici, frunzele sunt ciuruite ajungându-se la defolierea parțială sau totală a acestora.


 
Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae)

La noi în țară, se întâlnește frecvent, mai ales în localitățile unde se cultivă varza. Omizile fluturelui alb al verzei pot produce daune mari la culturile de crucifere, la varză, conopidă etc. În primele stadii, larvele rod epiderma inferioară și parenchimul frunzelor, iar mai târziu, se răspândesc pe toate frunzele fixându-se de obicei pe partea lor superioară. În aceasta perioadă, omizile se hrănesc intens cu țesuturile frunzelor și la atacuri puternice nu rămân din limbul foliar decât nervurile mai groase. În afară de pagube directe, provocate prin distrugerea frunzelor, omizile contribuie și la putrezirea verzei pe cale de învelire prin excrementele care se adună între frunze și pe care se localizează diferite microorganisme.


  
Buha verzei (Mamestra brassicae) 

Buha verzei are 2 generații pe an și iernează în stadiu de pupă, la o adâncime de 5-12 cm în sol. Fluturii apar către sfârșitul lunii mai sau în iunie și au un zbor nocturn. Ouăle sunt depuse grupat, frecvent 10-40, pe partea inferioară a frunzelor de crucifere. Generația a doua apare în iulie și se dezvoltă cu precădere pe varza târzie sau pe alte crucifere, până în luna septembrie. Este o insectă polifagă care atacă, pe lângă plante de crucifere ca varza, conopida, muștarul, rapița, și culturile de sfeclă, mazăre, tutun și unele plante medicinale.

La apariție, omizile rod epiderma inferioară și miezul frunzelor, apoi perforează frunza sub formă de orificii neregulate. Omizile din ultima vârstă rod galerii neregulate în căpățânile de varză. Căpățânile atacate putrezesc, atât din cauza atacului, cât și din cauza excrementelor larvelor, care favorizează dezvoltarea diferitelor mucegaiuri.


  
Molia verzei (Plutella maculipennis)

În țara noastră, molia verzei are 4-5 generații pe an, în functie de temperatură. Primii fluturi apar primăvara, în luna mai. Ouăle sunt depuse izolat sau în mici grupuri, pe partea inferioară a frunzelor. Larvele, la început minatoare, atacă frunzele rozând parenchimul dintre cele două epiderme, după care trec pe partea inferioară a frunzelor unde se hrănesc. Pe la sfârșitul lunii iunie - începutul lunii iulie, apar fluturii care dau naștere la a doua generație și astfel generațiile se succed.

Este un dăunător periculos al cruciferelor cultivate, producând pagube mari în special la varză și conopidă. Frunzele atacate capătă un aspect plumburiu. În anii cu invazii mari, larvele pot produce perforații neregulate în frunze și chiar căpățâni, respectiv inflorescențe la conopidă. Pentru identificarea cât mai timpurie a dăunătorului se recomandă utilizarea capcanelor feromonale.


  
TRATAMENT:

Pentru combaterea dăunătorilor precum Paduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae), Fluturele alb (Pieris brassicae), Buha verzei (Mamestra brassicae), Molia verzei (Plutella maculipennis Curt.) se recomandă realizarea unui tratament chimic. Perioada optimă de tratament este când PED = 2 larve/plantă la Buha verzei și Fluturele alb, iar la Păduchele cenușiu PED = 5-10 afide/plantă.

Pentru combaterea acestor dăunători, se recomandă:
  • Substanța activă -fluvalinat-240g/l
  • Substanța activă -deltametrin-50 g/l  sau
  • Substanța activă -lambda-cihalotrin-50 g/l  sau
  • Substanța activă -cipermetrin-100 g/l  sau
  • Substanța activă -clorpirifos 250 g/l+deltametrin 6 g/l   sau
  • Substanța activă zeta-cipermetrin-100 g/l   sau
  • Substanța activă -dimetoat-400g/l
Cantitatea de solutie la hectar: 250-300 litri.

Într-un alt material vom reveni cu informații despre bolile vărzoaselor.
 
Sursa: Gazeta de agricultură
loading ...