GESTIONAREA SECETEI LA NIVEL DE ȚARĂ ȘI MĂSURILE DE ATENUARE A CONSECINȚELOR

04 aug 2022
Conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a întrunit în ședință președinții raioanelor și șefii direcțiilor agricole, pentru a discuta despre provocările curente din agricultură și necesitatea consolidării capacităților în vederea susținerii sectorului agricol. 

Tema principală a întâlnirii de astăzi este gestionarea secetei la nivel de țară și măsurile de atenuare a consecințelor. În acest sens, ne dorim să adoptăm o abordare unică și să conlucrăm eficient cu direcțiile raionale pentru agricultură și alimentație. Consecințele secetei trebuie să fie evaluate obiectiv, pentru a putea interveni cu soluții optime. Prin intermediul comisiilor locale pentru situații excepționale, la solicitarea producătorilor agricoli ai căror exploatații au înregistrat pagube, vor fi elaborate actele de constatare. Misiunea noastră este să asigurăm securitatea alimentară a țării și continuitatea activităților agricultorilor. Astfel, după realizarea Raportului privind consecințele calamităților naturale, vom înainta un pachet de măsuri în sprijinul producătorilor agricoli, a subliniat ministrul Vladimir Bolea. 

Totodată, oficialul a menționat că, în scopul promovării unei fiscalități echitabile, agenții economici vor prezenta și copia formularelor statistice 4-AGR „Totalurile semănatului pentru recoltă”. 

În aceeași ordine de idei, Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a informat audiența că, la cererea solicitanților, CCI eliberează Avizul de atestare a impedimentului justificator (cunoscut și sub denumirea de Certificat de forță majoră), document ce permite exonerarea de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în relațiile comerciale în domeniul agricol.

În vederea atenuării efectelor generate de  secetă, părțile au discutat și aspecte legate de sporirea accesului agricultorilor la irigare, monitorizarea evoluției periodice a stocurilor, necesitatea asigurării riscurilor în agricultură, asocierea producătorilor agricoli, stimularea activităților de procesare, accesarea piețelor noi ș.a.
loading ...