ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR CU PROFIL AGRICOL ÎN R. MOLDOVA: CÂT S-A REUȘIT ÎN 90 DE ANI?

05 oct 2023
Învățământul superior cu profil agricol în Moldova a ajuns la cea de-a 90-a aniversare. Cu acest prilej, la UTM se desfășoară astăzi, 5 octombrie, Simpozionul științific Internațional „Tendințe moderne în învățământul superior agricol”, la care participă reprezentanții comunității științifice și academice din Republica Moldova și de peste hotare, studenți și absolvenți ai specialităților agricole.
 
De-a lungul timpului, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a format în cadrul facultăţilor sale peste 80 de mii de specialiști în știinţe agricole, inginerești și economice, care s-au afrmat prin rezultate  în producţie și cercetare, atât în ţară, cât și peste hotare.
 

Rezultate ale activităţii de cercetare-dezvoltare
În Agronomie: fondarea bazei de date necesare organizării teritoriului în funcţie de nivelul de gospodărire şi formularea recomandărilor de folosire raţională a resurselor funciare şi terenurilor în partea Centrală a Moldovei; elaborarea practicilor agricole complexe în cadrul agriculturii durabile pentru Zona de Centru a Republicii Moldova, orientate spre valorificarea superioară a solului în noile condiții de gospodărire; optimizarea parametrilor elementelor tehnologice de cultivare a cerealelor de toamnă în baza agriculturii ecologice; perfecționarea sistemului de fertilizare în asolamente cu culturi de câmp pe cernoziom carbonatic.
 
În Horticultură: elaborarea structurilor şi tehnologiilor moderne în sistemul superintensiv de cultivare a mărului, axate pe programarea valorilor superioare ale producţiei; optimizarea productivității şi calității recoltei soiurilor de struguri pentru masă în baza aplicării bioregulatorilor de creştere; determinarea intensității energetice la producerea şi prelucrarea primară a strugurilor şi a vinului şi elaborarea măsurilor de micşorare a consumului de energie; elaborarea tehnologiei de utilizare a deşeurilor lignocelulozice din complexul agroindustrial la producerea ciupercilor comestibile xilofage.
 
În Zootehnie: crearea a 4 linii de familii de albine, care se manifestă prin rezistenţă la iernare, dezvoltare timpurie şi productivitate înaltă; optimizarea tehnologiei de obţinere a propolisului; crearea unui hibrid comercial competitiv de suine pentru carne; elaborarea unui aparat ultrasonor „IGS-01” pentru determinarea grosimii stratului de slănina la porcine pe viu.
 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului din 13 iulie 2022, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a fost absorbită de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Drept urmare, perioade au fost inițiate mai multe proiecte:

Proiectul AgroTech Arena – cu scopul dezvoltării învățământului superior agricol din țară, prin utilizarea celor mai inovative tehnologii digitale utilizate în sectorul agroalimentar. Au fost deja semnate acorduri de parteneriat cu 12 companii specializate în agricultura modernă. Agrotech Arena va servi ca laborator de digitalizare a agriculturii, unde studenții, profesorii, agricultorii și furnizorii de tehnologii digitale se vor întâlni și vor colabora pentru studierea și aplicarea tehnologiilor și creșterea sustenabilității în agricultură. Aici vor fi testate o gamă largă de tehnologii digitale și inovatoare, inclusiv senzori agricoli, roboți agricoli, sisteme de irigație inteligentă etc.
 
Seră performantă cu o suprafață de 1000 m2 (se află în construcție) - aici vor fi studiate cele mai inovative tehnologii de cultivare a legumelor pe tot parcursul anului în diferite sisteme de cultură.
 
Înființarea plantației didactice pomiviticole - aceasta urmează să fie dotată cu cele mai moderne sisteme de cultivare. Pe aceste plantații au fost deja plantate culturi sămânțoase și sâmburoase, soiuri de viță-de-vie, urmând să fie plantate și culturi exotice.
 

Prezent la eveniment, vicepremierul Vladimir Bolea a decernat Diplome de onoare cadrelor didactice, menționând că știința agricolă din țara noastră este reprezentată de nume de referință, iar succesele pot fi obținute urmare a implementării rezultatelor cercetărilor științifice,  pregătirii specialiştilor și adaptării programelor de studii la tendințele internaționale.
 
În perioada 5-6 octombrie curent, UTM organizează mai multe activități cu caracter științific și educațional dedicate aniversării.
loading ...