LACURILE DE ACUMULARE PE TERENURILE AGRICOLE, PERMISE FĂRĂ AUTORIZAȚIE. Codul Funciar va fi modificat

09 jun 2022
Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege care propune îmbunătățirea cadrului normativ în scopul dezvoltării sectorului hidroameliorativ. Propunerile de modificare a Legii apelor și Codului funciar au fost susținute, în cadrul ședinței plenare de astăzi, cu voturile a 65 de deputați.  

Adoptarea noii legi va permite simplificarea procedurii de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la irigare. Astfel, va fi redus termenul de examinare a cererii și de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, de la 30 la 20 de zile.

Totodată, se propune ca în aria de deservire a unui sistem centralizat de irigare funcțional autorizația de mediu pentru folosința specială a apei să fie eliberată asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigație și Stațiunilor Tehnologice pentru Irigare, care gestionează infrastructura de irigare.

O altă prevedere a proiectului se referă la reglementarea procedurii de cesionare a autorizației de mediu pentru irigare. În cazul în care sunt mai mulți cesionari în arealul unui sistem de irigație, înregistrarea cesiunii autorizației de mediu se va face pentru fiecare cesionar în parte.

Amendamentele la Codul funciar vor permite amplasarea fără autorizație pe terenurile cu destinație agricolă a bazinelor de acumulare a apelor din precipitații.  

Proiectul urmează a fi votat și în cea de-a doua lectură.
loading ...