MAIA și ADMA în discuții cu experți internaționali, pentru a facilita accesul fermierilor la progresele tehnologice

21 feb 2022
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu cei ai Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA), au avut o rundă de discuții, astăzi, cu experți internaționali, în scopul accelerării implementării și dezvoltării tehnologiilor digitale în agricultură. Totodată, părțile au explorat mecanismele existente menite să îmbunătățească productivitatea și competitivitatea întreprinderilor agroindustriale, să sporească reziliența climatică și sustenabilitatea în agricultură.

 „Prioritatea noastră este să susținem fermierii în achiziționarea și implementarea tehnologiilor viitorului prin soluții digitale eligibile în agricultură. Grație studiilor demarate în cadrul Proiectului Tehnologiile Viitorului (FTA) finanțat de USAID și Guvernului Suediei, vom formula o viziune actualizată în domeniu și vom identifica soluții optime în beneficiul cetățenilor, din perspectiva digitalizării”, a subliniat ministrul Viorel GHERCIU.

Reiterăm că, ADMA planifică inițierea unui nou program de împrumuturi, susținute adițional cu asistență tehnică, mentorat și servicii de consultanță, precum și granturi, astfel încât întreprinderile moldovenești din sectorul agro-alimentar să poată achiziționa și implementa tehnologii avansate în sectorul agricol. În acest scop, ADMA și Proiectul FTA colaborează pentru a dezvolta o viziuni-cadru de adoptare a tehnologiilor digitale și avansate în lanțurile valorice din agricultura Republicii Moldova. Acest Cadru strategic de transformare digitală în agricultură și foaia sa de parcurs vor fi implementate prin programele ADMA, precum și cu suportul altor parteneri și instituții responsabile.

Proiectul Tehnologiile Viitorului (FTA) finanțat de USAID și Guvernul Suediei are drept scop sporirea competitivității și integrarea pe piața globală a industriilor strategice din Republica Moldova; crearea unei forțe de muncă cu abilități digitale, pregătită pentru viitor și adaptabilă, consolidând legătura dintre educație și sectorul privat; stimularea întreprinderilor de a adopta tehnologii ce sporesc productivitatea și implementarea inovațiilor care stau la baza economiei digitale, valorificând creativitatea, cunoștințele și tehnologiile pentru o creștere durabilă. FTA ajută companiile să realizeze tranziția către modele de afaceri circulare și durabile și să aplice practici și tehnologii ecologice, în scopul de a construi o economie și o societate robustă în Republica Moldova.
 
 

MAIA și ADMA în discuții cu experți internaționali, pentru a facilita accesul fermierilor la progresele tehnologice

MAIA și ADMA în discuții cu experți internaționali, pentru a facilita accesul fermierilor la progresele tehnologice

MAIA și ADMA în discuții cu experți internaționali, pentru a facilita accesul fermierilor la progresele tehnologice

loading ...