MAIA VA INIȚIA REFORME SECTORIALE CU SUPORTUL AGENȚIEI FRANCEZE PENTRU DEZVOLTARE

18 feb 2022
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) își propune să inițieze niște reforme sectoriale specifice care vizează îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice, consolidarea și restabilirea sistemelor de irigare.

Conducerea MAIA a avut un dialog în acest sens cu reprezentanții Agenției Franceze pentru Dezvoltare (ADF), în cadrul căreia au fost examinate criteriile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor de dezvoltare și de asistență tehnică și financiară în sectorul agricol.

Reprezentanții ADF au menționat faptul că suportul oferit va viza 3 componente: Programul de reformă și dialog politic privind managementul irigațiilor; Programul de asistență tehnică (finanțare nerambursabilă), care prevede sprijin pentru implementarea și monitorizarea anumitor reforme în domenii specifice de intervenție; Sprijin bugetar, cu soluționarea plăților, în funcție de realizarea indicatorilor matricei de politici.

Potrivit MAIA, reformele vor fi concepute după modelul și experiența franceză, luându-se în calcul obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova și alinierea la valorile și cerințele statelor Uniunii Europene.

ADF este o organizație a Guvernului Republicii Franceze care finanțează proiecte de dezvoltare durabile în țările în curs de dezvoltare, acordă sprijin financiar sub formă de împrumuturi, granturi sau garanții și oferă servicii de consultanță, asistență tehnică, instruiri și studii pentru entitățile publice sau private.
 

MAIA VA INIȚIA REFORME SECTORIALE CU SUPORTUL AGENȚIEI FRANCEZE PENTRU DEZVOLTARE

MAIA VA INIȚIA REFORME SECTORIALE CU SUPORTUL AGENȚIEI FRANCEZE PENTRU DEZVOLTARE

MAIA VA INIȚIA REFORME SECTORIALE CU SUPORTUL AGENȚIEI FRANCEZE PENTRU DEZVOLTARE

loading ...