PRODUSELE DE ORIGINE ANIMALĂ FINITE SAU SEMIFABRICATE NU VOR MAI FI SUPUSE CERTIFICĂRII SANITAR VETERINARE

23 jun 2022
ANSA informează publicul larg privind unele ajustări referitor la certificarea sanitar veterinară și autorizarea sanitar veterinară (domeniul siguranța alimentelor):
  1. ,,Circulația internă şi comerțul cu produse alimentare de origine animală prelucrate destinate consumului uman și hranei pentru animale nu se supun certificării sanitare veterinare”; (art. 24 alin. (31))
  2. „Mărfurile importate supuse supravegherii sanitar veterinare se plasează pe piață în baza certificatelor sanitar veterinare eliberate de autoritatea sanitară veterinară din țara exportatoare, fără a fi supuse recertificării de către Agenție”; (art. 24 alin. (32))
  3. „Operatorii din domeniul alimentar nu introduc pe piață niciun produs de origine animală prelucrat într-o unitate supusă autorizării sanitare veterinare în cazul în care acesta nu are o marcă de identificare aplicată în conformitate cu reglementările din domeniul alimentar aprobate de Guvern”; (art. 24 alin. (33))
  4. „Agenții economici care, pe lângă activitățile menționate în anexa nr. 6, practică și operațiuni de export sunt supuși autorizării sanitar veterinare de către aparatul central al Agenției” (art. 18 alin. (91))
Astfel, va fi supusă certificării sanitar veterinare numai materia primă de origine animală obținută de la abatoare/puncte de sacrificare, centre de ambalare a ouălor și punctele de colectare a laptelui și mierii de albine provenite de la unitățile autorizate. Produsele alimentare de origine animală care au fost supuse prelucrării/procesării vor fi plasate pe piață în baza documentelor ce atestă calitatea emise de către operatorul din domeniul alimentar.

Odată cu intrarea în vigoare (17.06.2022) a modificărilor operate în Legea prenotată, produsele de origine animală finite sau semifabricate nu vor mai fi supuse certificării sanitar veterinare, deoarece materia primă din care au fost produse a fost deja supusă certificării sanitar veterinare corespunzătoare de către medicii veterinari, înlăturându-se astfel o barieră nejustificată pentru operatorii din domeniul alimentar.

De asemenea, mărfurile supuse supravegherii sanitar veterinare importate nu vor mai fi supuse unor duble certificări de către inspectorii ANSA.

Conform bunelor practici europene, ANSA se axează pe controale oficiale eficiente și profesioniste astfel încât să responsabilizeze la maxim operatorii din domeniul alimentar pentru calitatea și siguranța produselor alimentare plasate pe piață.
loading ...