RAMBURSAREA TVA PENTRU AGRICULTORII AFECTAȚI DE CALAMITĂȚILE NATURALE

17 oct 2022
Agenții economici care activează în domeniul agriculturii și care au suportat pierderi ale producției agricole de peste 50%, pe o suprafață de minim 50% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2022, ar putea beneficia de rambursarea TVA. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament, transmite AGROMEDIA, cu referire la Mold Street.

Suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:
  • suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală privind TVA;
  • suma achitată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei Programului de rambursare a TVA.
Suma cumulativă a subvenției pe perioada Programului de rambursare a TVA nu va depăși suma TVA destinată deducerii pentru perioada fiscală ulterioară, reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2021. Suma TVA destinată perioadei ulterioare se va diminua cu suma TVA rambursată.
Rambursarea TVA se va efectua în baza cererii subiectului programului, depusă la Serviciul Fiscal de Stat. Cererea se va depune după prezentarea dării de seamă, achitarea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense și prezentarea declarației privind TVA.
Rambursarea TVA se va efectua pentru perioadele începând cu luna aprilie 2022 și până în luna iunie 2023 inclusiv.
Potrivit autorilor proiectului, rambursarea sumei TVA se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat și Trezoreria de Stat în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii, din care:

- 20 de zile – pentru efectuarea controlului și adoptarea deciziei de rambursare a TVA de către Serviciul Fiscal de Stat;
- 3 zile – pentru întocmirea documentelor de plată și transmiterea acestora de către Serviciul Fiscal spre executare Trezoreriei de Stat;
- 2 zile – pentru achitarea subvenției de către Trezoreria de Stat.

Potrivit notei informative, producția globală agricolă în anul 2022 a avut de suferit substanțial, fiind afectată de calamitățile naturale, în special de o secetă acută în primăvară-vară.

Costuri bugetare de circa 160-200 milioane lei

Nota informativă arată că cele mai afectate culturi au fost cele de porumb pentru boabe, sfecla de zahăr și floarea soarelui, productivitatea cărora s-a redus cu 40-60% și doar în cazul grâului de toamnă scăderea productivității comparativ cu media ultimilor 10 ani nu a fost una semnificativă.
În plus, au crescut semnificativ prețurile la inputurile în agricultură. Astfel, în cazul motorinei creșterile au fost de circa 200%, a fertilizanților – cu 200-300%, iar inflanța generată de creștera prețurilor la resursele energetice a condus și la o creștere a costului forței de muncă cu circa 20%.
În aceste condiții, din cauza roadei scăzute dar și a costurilor ridicate la inputuri în contul agenților economici din sectorul agricol s-au constituit sume semnificative provenite din diferența cotelor la TVA, argumentează deputații PAS.

Autorii estimează că implementarea normelor proiectului dat va necesita costuri bugetare de circa 160-200 milioane lei.
 
sursa: https://www.mold-street.com/?go=news&n=14830

RAMBURSAREA TVA PENTRU AGRICULTORII AFECTAȚI DE CALAMITĂȚILE NATURALE

RAMBURSAREA TVA PENTRU AGRICULTORII AFECTAȚI DE CALAMITĂȚILE NATURALE

RAMBURSAREA TVA PENTRU AGRICULTORII AFECTAȚI DE CALAMITĂȚILE NATURALE

loading ...