ȘEDINȚĂ DE PLANIFICARE ȘI IMPLEMENTARE A STRATEGIEI NAȚIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂ ȘI AGRICOLĂ 2022-2027 cu experți străini

17 feb 2022
Echipa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură au discutat, astăzi, cu experții Proiectului Twinning „Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranța alimentară”, pentru a agrea următorii pași în ce privește implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022-2027.
 
În cadrul atelierului de lucru, experții Proiectului Twinning au menționat că, sunt dispuși să acorde suportul necesar în vederea alinierii și accelerării procesului de ajustare a legislației naționale la standardele comunitare. În acest sens, au fost analizate o serie de recomandări menite să contribuie la realizarea cu succes a obiectivelor specifice incluse în documentul strategic. Discuțiile au fost focusate pe conținutul celor 17 programe sectoriale ce se regăsesc în Strategie, pe planificarea financiară, îmbunătățirea gestionării măsurilor de sprijin pentru sectorul agroindustrial, în conformitate cu standardele și metodologia Uniunii Europene, eficientizarea capacităților instituționale, realizarea sarcinilor și activităților în termenii stabiliți.

Proiectul TWINNING a demarat la 1 septembrie 2020 și este finanțat de Uniunea Europeană cu un buget de 2 milioane de euro. Scopul proiectului este de a acorda asistență tehnică instituțiilor de resort în domeniul agroindustrial precum MAIA, AIPA și ANSA în vederea consolidării capacităților instituționale și realizării angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere cu UE.
 
loading ...