ȘI MINISTRU, ȘI FERMIER/ANTREPRENOR ÎN ACELAȘI TIMP. Viorel Gherciu – acuzat de conflict de interese

13 sep 2022
Viorel Gherciu este suspectat de incompatibilitate de funcții, în perioada în care a deținut funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit ANI, Gherciu a deținut funcția de ministru concomitent cu cea de conducere a unei Gospodării Țărănești și a unei Întreprinderi Individuale.

Mai mult, potrivit inspectorului de integritate, Gherciu ar fi admis un conflict de interese, întrucât una din afacerile pe care le administrează este în domeniul în producției agroalimentare ecologice.

Cu alte cuvinte, ministrul era și el fermier/antreprenor, oficialul deține 70 de hectare de pământ pe care cultivă produse agricole certificate ecologic.

Datele din declarația de avere a fostului ministru atestă că acesta este unic fondator și administrator al Întreprinderii Individuale Gherciu Viorel, fondată în anul 2008 în satul Ciocîlteni din raionul Orhei, dar și a unei Gospodării Țărănești cu același nume. În 2012, Gospodăria Țărănească Gherciu Viorel a fost inclusă în Registrul Centralizator al agenților economici în producția agroalimentară ecologică, fiind deținătoare a 70 de hectare de teren arabil pentru creșterea plantelor viticole și altor culturi.

Toate acestea, în condiția în care Constituția țării prevede că funcția de ministru este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite. Potrivit legislației Republicii Moldova, demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția celor didactice sau științifice, iar funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu activitatea de antreprenoriat sau funcții de conducere a unor întreprinderi.

Drept urmare, inspectorul de integritate va întocmi o sesizare din oficiu privind efectuarea controlului respectării regimului juridic al incompatibilităților în privința lui Viorel Gherciu.
 
Viorel Gherciu are dreptul să conteste, în termen de 30 de zile, Concluzia ANI.
loading ...