UN NOU PROGRAM DE STUII ÎN DOMENIUL AGRICULTURII: „Management în Agrobusiness”

26 sep 2023
Universitatea Tehnică a Moldovei a consemnat o premieră de o importanță deosebită pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar din Republica Moldova – lansarea programului de recalificare MBA „Management în Agrobusiness”.
 
La AgriMBA au fost înscriși 31 de masteranzi. Disciplinele de studiu vor fi livrate de către profesori din Universitățile UE, Universitatea Tehnică a Moldovei și de experți practicieni din cadrul companiilor de succes din Moldova.
 
În cadrul programului, masteranzii vor interacționa cu mentori locali și străini, reprezentanți ai mediului de afaceri, astfel, încât să aibă acces la cele mai bune practici și instrumente pentru a-și îmbunătăți și dezvolta afacerile.
 
Durata studiilor este de 2 ani și vor avea loc în regim online și cu prezență fizică. Predarea va fi în limba engleză. La finalizarea programului, absolvenții vor obține și o diplomă de MBA, eliberată de Universitatea de Științe ale Vieții din Varșovia, Polonia.
 
Programul este finanțat de proiectul Optim și Erasmus și implementat de către UTM în parteneriat cu ADMA și în coordonare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
Evenimentul de lansare a programului de studii a fost onorat și de prezență unor personalități marcante din domeniu, precum Nikola Babic, director regional adjunct pentru Helvetas, Bojan Kolundzija, lider de proiect OPTIM – Country Manager, și Maxim Popov, director executiv al Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii, care și-au exprimat sprijinul necondiționat pentru succesul programului. Caracterul inovator al acestui program a fost subliniat și de către Agata Malak-Rawlikowska, coordonarea proiectului „Electronic Pan-European Learning System for Sustainable Agribusiness MBA Education (e-AgriMBA)”, și Wim Heijman.
 
Larisa Bugaian, șefa Centrului Universitar ERASMUS+, UTM, a evidențiat că acest program este un veritabil pionierat pentru Republica Moldova. Cu o durată de doi ani și un total de 60 de credite ECTS, programul are ca obiectiv formarea competențelor esențiale pentru a aborda provocările din industria agricolă modernă și pentru a contribui semnificativ la dezvoltarea durabilă a sectorului agricol și a economiei rurale. Conținutul său inovator modernizează și digitalizează educația în domeniul agrobusinessului, promovând învățarea pe tot parcursul vieții prin formarea competențelor digitale și lingvistice ale studenților, precum și ale profesorilor.
loading ...