COPILI LA PORUMB. Din ce motiv apar? Trebuie sau nu înlăturați?

07 jun 2022
Apariţia de copili face parte din fiziologia normală a porumbului. Dacă sunt condiţii prielnice, copilii pot chiar genera ştiuleţi.

Din ce cauză mulţi consideră apariţia de copili daunatoare

Fermierii se tem că odată apăruţi, acestia vor consuma din îngrăşămintele administrate, lăsând pentru planta principală, mai puţină hrană.

Copilii cu toate că sunt legaţi de tulpina principală, prezintă sistem radicular propriu. Nutrienţi nu circulă din tulpina principală spre copili, ci fiecare copil în parte, prin propriile rădăcini absorb nutrienţi. Prin urmare, temerea că acestia consumă din nutrienţi sintetizaţi de planta principală este nefondată. Din contră, odată cu uscarea copililor, substanţele nutritive din copili sunt transferate către planta principală.

Din ce motiv copilii apar doar la anumiţi hibrizi

Apariţia copililor este codificată de mai multe gene. Aceste gene sunt activate de factorii de mediu. Prin factori de mediu ne referim la densitate, precipitaţii, condiţii pedologice, fertilizare, stres chimic, stres mecanic, etc. În funcţie de toate acestea, apariţia copililor, care este un efect, poate mai departe să genereze mai multe consecinţe, asupra producţiei de porumb. Aceste consecinţe pot fi pozitive, neutre dar şi negative.

Aşa că atunci când vedeţi culturi de porumb pline de copili, gândiţi-vă că aceştia sunt consecinţa a ceva anume. Poate o fertilizare puternică cu azot, densitate prea scăzută, efectul fitotoxic al unei erbicidări necomforme, etc. Sau cine ştie, poate hibridul respectiv aşa este el prevăzut genetic.

Apariţia de copili într-o cultură de porumb lipsită de stres

Genetica hibridului

Sunt hibrizi, care în condiţii normale de tehnologie generează copili. În mod normal, în cazul acestor hibrizi ne putem trezi că tulpinile generează 1-3 copili, care cresc aproximativ 50 cm. După apariţia ştiuletelui pe planta principală, aceşti copili se usucă. Din punct de vedere al producţiei, efectele apariţiei de copili sunt neutre.

Multe experienţe ce au vizat problematica apariţiei de copili au arătat că prin îndepărtarea copililor, producţia rămâne la acelaşi nivel cu cea a plantelelor martor care conţinea copili. Din contră chiar, au existat situaţi în care producţia chiar a scăzut. Cel mai probabil scăderea a fost datorată rănilor produse la nivelul tulpinii principale prin îndepărtarea copililor.

Tehnologia de cultură

Cei mai buni agronomi cunosc faptul că în condiţii foarte bune de tehnologie, când cultura de porumb a fost bine fertilizată, iar cantitatea de precipitaţii a fost pe măsură, hibrizii de porumb pot să genereze copili. Fenomenul se poate întâmpla oricărui hibrid. Sunt însă hibrizi care chiar şi în aceste condiţii, nu produc copili. Însă acest lucru nu înseamnă că sunt mai valoroşi, comparativ cu un alt hibrid, care produce copili.

Un motiv important, pentru care copili își fac apariția, ar fi densitatea scăzută. În aceaşi categorie adăugăm golurile de semănat, repartiţia proastă a plantelor pe rând şi bineînţeles, apariţia de copili la plantele din marginea culturii. La densităţi prea mici pentru hibrid, spaţiul de nutriţie şi lumină creşte. Planta se dezvoltă viguros, iar o parte din energie o aruncă în apariţia copililor.

Copili pot să crească la înălţimi apropiate de planta principală. De asemenea, în condiţii foarte bune, la mătăsit şi umplerea bobului, se poate întâmpla ca o parte din copili să producă ştiuleţi. În mod normal, chiar şi în aceste condiţii, copili nu trag în jos producţia. În toate cazurile prezentate mai sus, factorul hibrid este crucial.

Apariţia de copili într-o cultură stresată de porumb

În această situatie, apariţia de copili poate fi corelată cu scăderea producției.

Lucrări mecanice

În urma lucrările mecanice, planta principală poate fi tăiată. Dacă tăierea plantei are loc deasupra solului, iar condiţiile de mediu sunt foarte bune, atunci rădăcina poate să supravieţuiască. Din tulpina rămasă pot să apară copili, care vor creşte asemănător cu planta principală. Aceştia vor face ştiuleţi, însă nu vor avea puterea să compenseze un ştiulete normal.

Îngheţ

Apariţia îngheţului în prima parte de vegetaţie poate să aducă mari pierderi de producţie. Temperatura scăzută poate provoca uscarea frunzelor şi a mugurelui principal de creştere. Ca şi în cazul situaţiei legată de lucrările mecanice şi în acest caz copili pot doar să compenseze din pierderi. Ştiuleţii generaţi de copili nu vor putea să compenseze un ştiulete normal dezvoltat.

Erbicid

O altă situaţie ar fi stresarea culturii de porumb cu erbicid. În funcţie de erbicidul folosit, sensibilitatea hibridului, perioada de aplicare, porumbul poate să fie dereglat fiziologic.

Întrebaţi pe cei de la care cumpăraţi sămânţa, detalii privind densitatea recomandată şi bineînţeles, dacă hibridul are predispoziţie genetică să producă copili. Dacă hibridul produce copili, însă vă mulțumește din punct de vedere al producției şi stabilităţii, atunci apariţia copililor, nu ar trebui să fie un impediment.

Recolte profitabile pentru toată lumea!

Sursa: agromentor.ro
loading ...