PRACTICI ALTERNATIVE DE FERTILIZARE A SOLULUI ȘI COMBATERE A BURUIENILOR. Recomandările specialistului

04 apr 2022
În contextul crizei fertilizanților și scumpirii considerabile a acestora, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” din Bălți recomandă producătorilor agricoli revenirea la practica asolamentelor ce includ culturile leguminoase, inclusiv perene, intercalate și succesive.

Potrivit doctorului habilitat, profesorului cercetător Boris Boincean, directorul interimar al ICCC „Selecția”, cultivarea soiurilor de soia de origine autohtonă nemodificate genetic devine atractivă în condițiile în care statul preconizează să compenseze până la jumătate din costul materialului semincer.

Totodată, cultivarea măzărichei de primăvară poate și necesită a fi o practică obișnuită de acumulare a azotului biologic. Or, chiar și la o productivitate scăzută de masă verde, la încorporarea acesteia în sol, la un hectar de teren se obțin minimum 100-150 kg de azot. Această cantitate acoperă pe deplin cheltuielile necesare pentru procurarea semințelor și semănat, ținând cont de cheltuielile necesare pentru folosirea unei cantități similare de îngrășăminte minerale de azot la prețurile existente.

Pentru reducerea gradului de îmburuienare a semănăturilor, îmbogățirea solului cu materie organică și creșterea vitalității solului, un rol important îl are obținerea efectului alelopatic al culturilor succesive, precum: muștarul, secara de toamnă sau facelia, efect exprimat prin producerea și eliberarea de agenți biochimici ce afectează dezvoltarea altor organisme.
De menționat că în situația în care s-au pomenit fermierii moldoveni la acest început de sezon agricol, autoritățile statale de resort au anunțat că vor acorda subvenții pentru menținerea și intensificarea fertilității solului prin rotația multianuală a culturilor, inclusiv a leguminoaselor și a altor culturi pentru îngrășăminte verzi.

Astfel, un proiect de modificare a Hotărârii Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural prevede acordarea de subvenții în acest scop în mărime de 2500 de lei la hectar. Sprijinul va fi acordat fermierilor care seamănă culturi azot-fixatoare, intercalate sau succesive.

ICCC Selecția mai are în stocuri în acest moment semințe de soia și măzăriche de primăvară ce corespund cerințelor reglementărilor în vigoare în privința calității biologice.

Boris BOINCEAN,
directorul interimar al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”
Tel.: 069889054
bboincean@gmail.com
 

PRACTICI ALTERNATIVE DE FERTILIZARE A SOLULUI ȘI COMBATERE A BURUIENILOR. Recomandările specialistului

PRACTICI ALTERNATIVE DE FERTILIZARE A SOLULUI ȘI COMBATERE A BURUIENILOR

Recomandările specialistului

PRACTICI ALTERNATIVE DE FERTILIZARE A SOLULUI ȘI COMBATERE A BURUIENILOR. Recomandările specialistului

loading ...