TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CULTURILOR CEREALIERE DE TOAMNĂ. ICCC „Selecția” vine cu o serie de recomandări pentru agricultori

27 sep 2022
Tehnologia de cultivare a culturilor cerealiere de toamnă include mai multe verigi componente, respectarea cărora determină succesul în obținerea unor recolte înalte și de calitate. Institutul de cercetări pentru culturile de câmp „Selecția” vine cu următoarele recomandări pentru agricultori:

Printre pașii importanți ce trebuie respectați în procesul de cultivare a culturilor cerealiere de toamnă sunt: respectarea cerințelor față de premergători, lucrarea și fertilizarea solului, respectarea termenilor de însămânțare, normele de însămânțare, soiuri, adâncimea de încorporare a semințelor, tratarea semințelor.

Premergători. Cei mai buni premergători pentru culturile cerealiere de toamnă sunt premergătorii cu termen de recoltare timpuriu (borceagurile de toamnă și de primăvară; lucerna, anul trei de viață după prima coasă). Mazărea la boabe este un premergător foarte bun.

Rezultate satisfăcătoare pot fi obținute la amplasarea culturilor cerealiere de toamnă după: rapiță de toamnă, porumb la siloz, semincerii sfeclei de zahăr, soiurile timpurii de soia ș.a.

La amplasarea culturilor cerealiere de toamnă după floarea soarelui și porumb la boabe deseori există pericolul insuficienței de apă nu doar în stratul arabil la momentul termenilor optimi de însămânțare a culturilor, dar și în stratul mai profund de un metru, cea ce este crucial în anii secetoși.

În anul curent porumbul poate servi ca un premergător favorabil, deoarece cultura a fost compromisă de seceta severă din timpul verii.

Lucrarea solului după majoritatea premergătorilor prevede refuzul de arătură cu plug cu cormană în favoarea organelor de lucru menite să afâneze solul, fără întoarcerea brazdei. Mai mult ca atât, în anii secetoși, arătura solului cu plug cu cormană contribuie la reducerea nivelului de producție ca minim cu o tonă la hectar.

Este important ca lucrarea solului la suprafață să fie efectuată la timp și calitativ.

Există o posibilitate reală de a folosi semănatul direct a culturilor cerealiere de toamnă cu folosirea semănătorilor No-till, dar aici este important de a respecta un set de măsuri prevăzute de sistemul conservativ de agricultură.

Fertilizarea solului. În cazul respectării asolamentului, inclusiv cu amplasarea optimă a culturilor cerealiere de toamnă după premergători și folosirii îngrășămintelor organice în asolament, se manifestă o reacție mai mică a culturilor de toamnă la fertilizarea minerală.

Odată cu scumpirea îngrășămintelor minerale este important să aplicăm din toamnă la semănat a câte 50-100 kg/ha amofos.

Asigurarea culturilor cu azot biologic este posibilă prin semănatul măzărichii de primăvară sub culturile de primăvară în asolament cu încorporarea masei verzi în sol.

Termenii de însămânțare. Odată cu încălzirea globală termenii optimi de însămânțare a culturilor cerealiere de toamnă s-au schimbat comparativ cu cei recomandați cu 15-20 ani în urmă. Se consideră că primele două decade a lunii octombrie sunt cele mai favorabile pentru obținerea plantelor înfrățite din toamnă.

Dar anii diferă după condițiile climaterice, de acea culturile cerealiere de toamnă pot fi însămânțate atunci când temperatura medie timp de 24 ore pe parcursul a trei zile consecutiv scad sub 15 oC.

Normele de însămânțare se stabilesc în milioane de boabe germinante la hectar.

În termenii optimi de însămânțare norma de semănat constituie 4,0 mln. semințe germinabile la hectar. Norma se mărește odată cu semănatul mai târziu a culturilor (până la 5 mln. boabe la hectar).

Pentru determinarea normei de însămânțare în kilograme la hectar se folosesc datele din certificatul de calitate a semințelor (masa a o mie de boabe, puritatea și germinația semințelor).

Soiurile. În Republica Moldova se cultivă o gamă largă de soiuri de diferită origine.

Testările din ultimii ani realizate atât de ICCC „Selecția”, cât și de gospodăriile sămâncere din diferite zone ale Republicii Moldova, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor, au dat dovadă de o capacitate competitivă înaltă a soiurilor autohtone de grâu și orz de toamnă, create la ICCC „Selecția”.

Așa soiuri ca: Meleag, Talisman, Căpriana, Vestitor, Numitor, Fenix ș.a. nu cedează după nivelul de producție soiurilor străine, ba chiar le depășesc în anii secetoși.

ICCC „Selecția” posedă la fel de semințe de orz de toamnă cu un nivel înalt de producție așa ca: Excelent, Scânteia, Auriu, Radana ș.a.

Adâncimea de încorporare a semințelor depinde de tipul soiurilor folosite. Semințele la soiurile de talie mai mică (intensive) nu trebuie încorporate în sol mai adânc de 5 cm, iar soiurile cu talie mai înaltă pot fi încorporate până la 6-7 cm.

Este important ca semințele întotdeauna să fie încorporate într-un pat germinativ umed.

Tratarea semințelor înainte de semănat. Reeșind din situația fitosanitară încordată tratarea semințelor este obligatorie. Spectrul de preparate admise pentru folosire în Republica Moldova este foarte larg, de acea se va alege unul din cele mai potrivite preparate după eficacitate și preț.

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CULTURILOR CEREALIERE DE TOAMNĂ. ICCC „Selecția” vine cu o serie de recomandări pentru agricultori

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CULTURILOR CEREALIERE DE TOAMNĂ

ICCC „Selecția” vine cu o serie de recomandări pentru agricultori

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CULTURILOR CEREALIERE DE TOAMNĂ. ICCC „Selecția” vine cu o serie de recomandări pentru agricultori

loading ...