CUMPĂRĂTORUL POATE SOLICITA COPIA CERTIFICATULUI DE CALITATE PENTRU PRODUSELE VITIVINICOLE

20 feb 2023
Toată producția alcoolică și produsele vitivinicole comercializate prin unitățile de comerț cu amănuntul trebuie să fie însoțite de certificate de conformitate, emise de un organism de certificare acreditat și, după caz, de certificate de calitate emise de producător, iar, la solicitarea consumatorilor, trebuie să fie prezentate cu eliberarea la necesitate a unei copii, informează ANSA.

Producţia alcoolică și produsele vitivinicole, îmbuteliate și puse în circulație, trebuie să fie etichetate. La etichetare se folosesc următoarele indicaţii obligatorii:
  1. denumirea sau marca sub care este comercializat produsul;
  2. denumirea categoriei de produs;
  3. denumirea indicaţiei geografice protejate sau denumirea de origine protejată;
  4. menţiunile „denumire de origine protejată” sau „indicaţie geografică protejată”;
  5. concentraţia alcoolică;
  6. categoria produsului în funcţie de concentraţia în masă a zaharurilor;
  7. volumul nominal al produsului;
  8. ţara de origine a produsului.
Pentru produsele vitivinicole și producția alcoolică nu se reglementează obligativitatea indicării pe etichetă sau pe ambalajul de desfacere a „termenului de garanție”.

Totodată, este obligatorie indicarea „termenului de valabilitate” pe eticheta producției alcoolice a cărei concentrație alcoolică este de până la 10 % vol., printre care sunt băuturile de vin, băuturile alcoolice, inclusiv berea. Noțiunea de „producție alcoolică” este definită conform art. 1 al Legii nr. 1100/2000:
producţie alcoolică – produse alimentare destinate consumului uman, având concentrația alcoolică mai mare de 1,2 % în volum.

Consumatorii și comercianții trebuie să cunoască că eticheta producției alcoolice va conține și mențiunile de sănătate sau pictogramele acestora, obligatorii începând cu  20.04.2023, după cum urmează:


 
loading ...