STUPĂRITUL PASTORAL. Pregătirea, transportarea și amplasarea stupilor

21 jun 2023
Una din principalele căi pentru realizarea producției mari de la familiile de albine constă în valorificarea mai multor culesuri pe parcursul unui sezon apicol. Pentru asta, este necesar ca familiile de albine să fie transportate la diverse distanţe de la vatra stupinei, la alte specii de plante nectaro-polenifere.
 

Pregătirea pentru stupăritul pastoral

Cu 10-15 zile înainte de data aproximativă a deplasării stupilor, se va face un control amănunţit al stării acestora, reparându-se defecţiunile constante, vor fi astupate toate crăpăturile pentru a se evita ieşirea albinelor în timpul transportului. Se vor revizui şi repara toate anexele necesare deplasării (rame de ventilaţie, tije metalice de fixare, deschideri de ventilaţie din capace, corpuri, magazine etc.).

Cu 3-4 zile înainte de data transportării, se va efectua o revizie amănunţită a familiilor de albine, stabilindu-se puterea acestora, cantitatea de puiet, rezervele de miere. Cu acest prilej, se vor îndepărta din stup fagurii care conţin cantităţi de miere mai mari de 1,5-2,0 kg, necăpăciţi. Aceştia se vor înlocui cu faguri goi sau cu rezerve mai reduse. În timpul transportării, albinele se irită şi temperatura se măreşte în cuib, iar fagurii, plini cu miere, se deformează (se rup), drept rezultat - mierea curge şi multe albini mor.
 
În ziua când se efectuează transportul (sau începând din ziua precedentă) se „împachetează stupii”, operaţie prin care familiilor de albine trebuie să li se asigure următoarele condiţii:
  • fixarea perfectă a ramelor şi a părţilor componente ale stupului, pentru a se evita deplasarea acestora, strivirea şi agitarea albinelor;
  • asigurarea unui „spaţiu de refugiu” pentru albine, corespunzător cu gradul de dezvoltare a familiei şi a unei ventilaţii intense în timpul transportului;
  • închiderea urdinişului şi acoperirea perfectă a tuturor fisurilor şi orificiilor prin care ar putea ieşi albinele în timpul transportului (folosindu-se o pastă din lut moale).
Pregătirea pentru transport a stupilor orizontali
În cazul când stupul nu conţine toate cele 20 de rame, care este capacitatea sa, ramele existente se vor fixa strâns cu ajutorul diafragmei, care se va imobiliza cu două cuie bătute în pereţii stupului.
Dacă se dispune însă de rame de rezervă, acestea se aşează în continuare în spaţiul rămas în stup până la completarea acestuia, diafragma aşezându-se în acest caz lângă peretele stupului, opus cuibului, între diafragmă şi peretele stupului se vor introduce pene din lemn.

Împiedicarea deplasării ramelor în sens vertical se face prin aşezarea celor două şipci cu care este dotat stupul, deasupra umeraşelor ramelor, transversal. Seara, înainte de plecare, după încetarea zborului albinelor, se vor închide urdinişurile cu ajutorul blocurilor pentru urdiniş şi scândurilor de zbor.Pregătirea pentru transport a stupilor multietajaţi
Evitarea deplasării ramelor în sens vertical se asigură cu suprapunerea corpurilor, iar lateral prin distanţatoarele ramelor şi propolizarea pe care albinele o efectuează în mod obişnuit. Spaţiu de refugiu este creat prin montarea, deasupra ultimului corp, a ramei hrănitorului (fără tava metalică). Ventilaţia se asigură prin înlocuirea podişorului cu rama de ventilaţie, care se aşează deasupra ramei hrănitorului.

Fixarea tuturor părţilor componente şi ale anexelor stupului este realizată prin cele două tije metalice care se introduc prin orificiile practicate în pereţii acestora.
 
Înainte de a transporta familiile de albine în pastoral, apicultorul trebuie să obţină:
certificat de sănătate, eliberat de medicul veterinar de circumscripţie în raza căreia se află stupina (care are valabilitate 30 de zile) şi de autorizaţie de pastoral, eliberată de Asociaţia Crescătorilor de Albine şi avizată de Ocolul silvic pe raza căruia se va efectua culesul. După obţinerea documentelor necesare, se recurge la marcarea cu tăbliţă a vetrei stupinei.
 
Alegerea vetrei stupinei
Locul pentru stupină poate fi staţionar sau provizoriu. Locul staţionar trebuie să asigure condiţii favorabile pentru creşterea intensivă a familiilor de albine primăvara şi să corespundă cerinţelor stabilite. Vatra pentru stupină trebuie să fie bine protejată de vânturi, în special de cele reci, dominante în regiune, folosind relieful, plantarea fâşiilor verzi, construcţiile.
La amplasarea stupinei în zona codrilor, la salcâmul alb, tei etc., se recomandă ca vatra să fie o poiană în centrul sau la marginea pădurii. În regiunile de Sud şi Nord de câmpie, locul pentru vatră va fi o livadă de pomi fructiferi, fâşii de pădure, fâşii de protecţie şi în alte locuri în care stupii vor fi apăraţi de vânt şi soare.
 
Cum așezăm stupii?
Stupii cu albine se aşează în formă de şah cu urdinişurile orientate spre sud-est la o distanţă de 2-3 m pe rând şi 4-5 m între rânduri. Stupii se pot aranja în rânduri câte unu, doi sau patru, unde suprafaţa este redusă, distanţa dintre ei fiind de 0,5 m pentru a fi comod de lucrat la fiecare stup. Fiecare stup se pune pe patru pari (ţăruşi), fixați în pământ, pe un suport sau pe palete.
Adăpătorul se aranjează într-un loc protejat bine de soare şi de vânt, înaintea instalării stupilor, ca albinele să cunoască locul lui din primul zbor şi să nu caute alte surse de apă.
 
Când ducem albinele în pastoral?
Deplasarea familiilor de albine la sursa meliferă se face când sunt înflorite 4-5% din flori, de obicei, vara pe timpul nopţii. Primăvara şi toamna, dacă timpul este răcoros, stupii pot fi transportaţi şi ziua.
 
În ziua următoare de la transportare, se verifică fiecare familie de albine, se înregistrează eventualele stări anormale şi se organizează cuiburile pentru cules. Albinele valorifică economic numai resursele melifere care se află în apropierea vetrei stupului, cu cât această distanţă se măreşte, cu atât se micşorează randamentul la cules al albinelor.
 
La întoarcerea din pastoral, se execută aceleaşi operaţii de pregătire a familiilor de albine pentru transport ca şi în cazul plecării. Aşadar, utilizarea tehnologiei stupăritului pastoral asigură sporirea productivităţii familiilor de albine şi eficacitatea întreţinerii şi exploatării lor.

Bibliografie: Modvala Susana. Perfecţionarea tehnologiei stupăritului pastoral 
loading ...