ALIMENTAȚIA VACILOR DE LAPTE. 5 reguli pentru furajare

26 apr 2022
Hrănirea vacilor la fermă este diferită în funcție de anotimp. Astfel, sunt două sisteme de alimentaţie: diferențiată sezonier (vară, iarnă) şi alimentaţia din stoc.

HRĂNIREA ÎN SEZONUL DE VARĂ

În perioada de vară, furajele verzi reprezintă, din punct de vedere nutritiv şi economic, hrana de bază a vacilor de lapte. În general, nutreţurile verzi şi îndeosebi amestecurile furajere sunt bine echilibrate energo-proteic, au un conţinut bogat în vitamine şi săruri minerale, întrunind caracteristicile unui furaj complex care, prin consumuri de 50-80 kg/zi, poate susţine obţinerea unei producţii zilnice de 13-15 litri de lapte.

Hrănirea vacilor de lapte cu furaje verzi provenite de pe păşuni sau prin asigurarea furajelor verzi cultivate, impune întocmirea unui conveier care să satisfacă necesarul de masă verde începând de primăvara timpuriu şi până toamna târziu. La stabilirea necesarului de furaje verzi se vor folosi normele de hrănire majorate cu 15%, luându-se în considerare greutatea, vârsta, starea de întreţinere şi producţia de lapte planificată.

LUCRĂRI ÎNAINTE DE PĂŞUNAT

Înainte de scoaterea la pășune trebuie aplicate unele măsuri tehnico-organizatorice:
• delimitarea suprafeţelor de păşunat;
• asigurarea apei de băut;
• amenajarea de căi de acces şi a construcţiilor simple de adăpostire (şoproane, umbrare, padocuri);
• elaborarea programului de păşunat.

CÂND SCOATEM VACILE LA PĂŞUNE

Scoaterea pe păşune a vacilor trebuie făcută când înălțimea plantelor este de cca. 12-15 cm, timpul zilnic de păşunat putând ajunge la 10-12 ore. La o înălţime a plantelor de 15-20 cm animalul se satură în cca 8 ore.
Suprafaţa necesară pentru o vacă cu producţie medie (12-15 l lapte) este de 0,15-0,20 ha, când păşunea este de calitate foarte bună, de 0,5-0,7 ha, când păşunea este de calitate medie şi de 1,5-2 ha, când păşunea este slabă.

CUM COMPLETĂM RAŢIA?

La vacile cu producţii de peste 13-15 litri, aportul nutritiv al furajelor verzi se completează cu amestecuri de concentrate în cantităţi de 0,1-0,3 kg/l lapte. În structura acestor amestecuri vor predomina componentele energetice, când consumul de leguminoase verzi este ridicat, respectiv componente proteice dacă predomină gramineele, în special porumbul masă verde.

5 REGULI PENTRU FURAJARE

La utilizarea furajelor verzi trebuie respectate următoarele reguli:
1. trecerea treptată, în 10-14 zile, de la regimul de hrănire cu furaje conservate la alimentaţia cu furaje verzi;
2. tainul de furaje uscate se administrează premergător furajelor verzi sau scoaterii animalelor la păşunat;
3. furajele verzi se vor folosi numai în stare proaspătă şi nu încinse, plouate sau cu rouă;
4. lucerna şi trifoiul sub formă de masă verde se vor introduce la furajare sub formă pălită;
5. furajele verzi trebuie supuse controlului chimic de dozare a conţinutului în nitraţi şi nitriţi, dacă s-au folosit îngrăşăminte cu azot la cultura de provenienţă.
Intoxicaţia cu nitriţi şi nitraţi se manifestă la vaci prin lipsă de apetit, hipersalivaţie, dispnee, cianoza mucoaselor, scăderea producţiei de lapte, avorturi, reducerea fecundităţii.

Sursa: REVISTA-FERMA.ro
loading ...