COSTURILE DE ÎNTREȚINERE A ANIMALELOR AU CRESCUT CONSIDERABIL

23 oct 2023
Cea mai mare parte din deținătorii de rumegătoare mici își comercializează produsele pe piața locală, ceea ce le permite să aibă acces direct la resurse financiare și profit, însă astfel se impune necesitatea unor mecanisme eficiente de control a siguranței alimentare. De asemenea, mai mult de jumătate din fermieri cooperează neformal prin schimb de utilaje, forță de muncă etc. și doar 3% din ei au ales să-și formalizeze parteneriatul, lucru ce le-ar deschide mai multe oportunități și acces la piețele de desfacere.
 
Costurile de întreținere a animalelor au crescut considerabil pentru peste 70% din crescătorii de animale. Se întâmplă, în mare parte, din cauza impactului războiului din Ucraina și a secetei, iar recomandările experților scot în evidență necesitatea de creștere a rezilienței fermierilor la diverse șocuri atât climatice cât și economice, politici de subvenționare, astfel ca să fie oprită tendința de scădere a efectivului de animale.
 
Printre cele mai comune probleme menționate de către fermieri sunt lipsa îngrijitorilor de animale (a păstorilor în special), lipsa resurselor financiare pentru investiții, al unor politici de suport din partea statului, lipsa pășunilor etc.
 
Datele prezentate mai sus au fost obținute în urma unui studiu, care a fost dezvoltat/pregătit în perioada noiembrie 2022 - noiembrie 2023, a implicat chestionarea a peste 200 de deținători de ferme de ovine și caprine din Republica Moldova. Cercetarea s-a concentrat în special pe gospodăriile și fermele de dimensiuni mici și medii cu cel puțin 30 de animale.
 
Studiul a fost realizat de către echipa FAO în conlucrare cu MAIA, în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER și Federația Crescătorilor de Ovine și Caprine din Republica Moldova.
 
Oportunitățile, provocările și potențialul de creștere al sectorului rumegătoarelor mici a fost subiectul primului forum de discuție la nivel național dedicat crescătorilor de ovine și caprine. Evenimentul a reunit peste 40 de participanți și a fost organizat în cadrul proiectului Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) „Sprijin pentru micii producători și fermele de animale”.


 
Prin intermediul acestui proiect ne-am propus să oferim o imagine mai clară asupra sectorului rumegătoarelor mici și a necesităților de intervenție pentru fortificarea acestuia, prin implicarea directă a crescătorilor de ovine și caprine în procesul de identificare a lacunelor, necesităților de sprijin și oportunităților. Mizăm în continuare pe participarea activă a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în revizuirea acestui studiu și formularea propunerilor de îmbunătățire, pe care FAO este deschis să le sprijine, inclusiv pe domeniile conexe creșterii ovinelor și caprinelor, cum ar fi de exemplu administrarea sustenabilă a pășunilor a menționat Tudor Robu, Reprezentantul adjunct al FAO în Republica Moldova.
 
Participanții au avut oportunitatea de a aduce contribuții și de a discuta aspectele prezentate în raportul analitic, care urmează a fi completat în baza recomandărilor și publicat până la finele anului 2023.
 
Proiectul FAO, cu o valoare de 325 de mii de dolari, contribuie de asemenea și la evaluarea cadrului politic, legal și instituțional privind agricultura și dezvoltarea rurală cu accent pe fermele de familie pentru care va fi inițiată elaborarea unui Plan Național de Acțiune (PNA) în cadrul Decadei ONU pentru Fermele de Familie (UNDFF) 2019-2028.
 
În ultimii ani, potrivit statisticilor oficiale, se atestă o descreștere semnificativă cu peste 10% a numărului de capete de ovine din 2019 în prezent, efectivul de oi fiind în prezent de 434 mii de capete, în timp ce efectivul de capre a scăzut cu aproape 5% în ultimii 3 ani, ajungând la 140 de mii de capete.
 
loading ...