CUM HRĂNIM CORECT IEPURII DE CASĂ. Rația alimentară, furaje. Alimentația iepurilor pentru îngrășare

24 jan 2023
În alimentaţia iepurilor, nutreţurile preferate sunt fânurile de leguminoase şi naturale iarna, iar vara trifoiul, lucerna, borceagul, varza şi iarba de livadă. Ca suculente, se pot utiliza morcovii, cartofii, iar dintre concentrate porumbul, ovăzul, orzul, grâul, şroturile de soia şi floarea soarelui şi boabele de leguminoase. Concentratele măcinate sunt mai bine consumate umectate decât sub formă uscată.

În timpul verii, nutreţul verde reprezintă hrana de bază pentru iepuri. Pentru a evita meteorizarea, leguminoasele nu se dau în stare umedă iar în faza tânără de vegetaţie aceste plante se dau după pălire. Meteorizarea ca şi constiparea pot să apară în caz de trecere rapidă la nutreţuri verzi, fân proaspăt recoltat.

În hrana iepurilor se pot folosi unele plante care au un rol de a stimula apetitul, printre care amintim: pătrunjelul, cimbrul, mărarul, menta, chimionul, romaniţa etc.

În structura nutreţurilor, concentratele pot reprezenta până la 35% din valoarea nutritivă a raţiei. Schimbarea structurii raţiei trebuie să se facă treptat. În hrana iepurilor trebuie asigurate: sarea, calciul furajer şi fosfaţii furajeri.
 


Alimentaţia iepurilor adulţi

În perioada de repaus, nutreţurile verzi sau fibroasele pot să asigure în întregime necesarul de hrană a iepurilor adulţi. Raţia poate fi completată mai ales la masculi, cu cantitatea de 15-20g nutreţuri concentrate/zi. Pentru iepurii adulţi, în perioada de repaus se întocmesc raţii ce vor cuprinde în sezonul de iarnă până la 50g nutreţuri concentrate, 100-150 g fân, 150-200 g rădăcinoase iar în timpul verii 0,8- 1 kg nutreţuri verzi.
Înainte de montă cu 10-15 zile în hrana masculilor se introduc nutreţuri mai valoroase şi bogate în proteină, raţia majorându-se cu 30-40% faţă de perioada de repaus. În acest scop se folosesc cantităţi mai mari de nutreţuri concentrate. Aceleaşi raţii se folosesc şi în perioada de montă.

Pentru iepuroaice raţiile se stabilesc în funcţie de starea lor fiziologică. Hrănirea raţională a iepuroaicelor se face printr-o perioadă de pregătire care va începe cu 15 zile înainte de împerechere. Nutreţul murat şi frunzele de sfeclă se scot din raţia iepuroaicelor gestante iar în ultima săptămână până la fătare volumul raţiei se reduce treptat.

Timp de 2-3 zile înainte de fătare şi după fătare se asigură apă la discreţie, deoarece în lipsa acesteia iepuroaicele îşi mănâncă puii. Raţiile pentru iepuroaicele gestante vor cuprinde în sezonul de iarnă: 150-200 g fân de leguminoase, 150 g sfeclă sau morcovi şi 50 g concentrate iar vara nutreţ verde 500-700g şi 50 g concentrate.

După fătare, raţia va cuprinde nutreţuri care favorizează lactogeneza. Iepuroaicele sunt foarte sensibile după fătare şi reacţionează la nutreţurile nepotrivite prin meteorizare şi constipaţie. Având în vedere că laptele de iepuroaică are un conţinut ridicat în proteină (15,4%) şi grăsime (10,5%) în raţia de hrană se asigură nutreţuri bogate în proteine, glucide şi substanţe minerale.

Astfel, în sezonul de iarnă raţia de hrană va fi alcătuită din: 150-200g fân de bună calitate, 400-500g suculente şi 100-200 g concentrate iar în sezonul de vară se asigură 1000-1800 g nutreţ verde şi 100-150 g nutreţ concentrat. Trebuie asigurată apa deoarece în lipsa acesteia se reduce consumul de hrană fapt ce determină scăderea producţiei de lapte la iepuroaică.

Alimentaţia tineretului

Până la vârsta de 3 săptămâni, puii se hrănesc numai cu laptele matern. După vârsta de 3 săptămâni se poate începe hrănirea suplimentară cu lapte smântânit (20-40 g/zi ), fân de leguminoase şi uruieli umectate.

Înţărcarea puilor se face la vârsta de 5-6 săptămâni, în funcţie de numărul fătărilor anuale. Aceasta trebuie să se facă treptat, îndepărtându-se mai întâi puii viguroşi iar după aceea cei mai slabi. În primele 10 zile după înţărcare se administrează aceleaşi nutreţuri ca în perioada de alăptare. Trecerea la o structură nouă se face în decurs de 4-5 zile.

Hrana se administreză la început în 5 tainuri/zi şi se reduce treptat până la 3 tainuri/zi la vârsta de 5 luni. De la această vârstă se poate folosi şi nutreţul însilozat. În sezonul de vară, tineretul primeşte în hrană nutreţuri verzi şi amestecuri de concentrate sub formă uruită, iar în sezonul de iarnă în raţie se asigură fânul, suculentele, concentratele şi amestecuri minerale. Pentru asigurarea vitaminei C, se recomandă la tineret rămurele de brad, sfecla şi varza.

Alimentaţia iepurilor supuşi îngrăşării

Îngrăşarea se aplică atât iepurilor adulţi cât şi tineretului în vârstă de 3-4 luni. Durata de îngrăşare este de 3-4 săptămâni pentru adulţi şi 4 săptămâni pentru tineret. Se poate practica îngrăşarea pe bază de nutreţuri verzi şi adaos de concentrate. În acest caz îngrăşarea se prelungeşte până la 50-60 zile.

Nutreţurile folosite pentru îngrăşarea iepurilor trebuie să fie bogate în glucide iar raţia cât mai variată. Cerealele, tărâţele, mazărea, fânul, rădăcinoasele, cartofii şi laptele smântânit sunt cele mai bune nutreţuri pentru îngrăşat. Unele nutreţuri printre care varza, guliile, napii, imprimă cărnii un gust neplăcut. Rămurelele de brad dau cărnii un gust de vânat, iar pâinea îmbibată în lapte imprimă un gust plăcut cărnii.

Raţiile de hrană cuprind în prima perioadă de îngrăşare: 60-80 g grăunţe, 150 g fân şi 300 g suculente (vara 700 g nutreţ verde), iar în a doua perioadă: 120 g concentrate, 100 g fân şi 300 g suculente (vara 200-300 g nutreţ verde). Administrarea hranei se face în 4-5 tainuri vara şi în 3-4 iarna. La sfârşitul îngrăşării iepurii adulţi îşi măresc masa corporală cu 15- 20% iar tineretul cu 40-45%.

Bibliografie: ALIMENTAŢIA ANIMALELOR. Aurel Şara, Mihai Benţea.
loading ...