CREDITE PE TERMEN LUNG CU DOBÂNDĂ REDUSĂ ȘI FIXĂ PENTRU IMM-uri

03 mai 2023
Guvernul Republicii Moldova a lansat 373 - Programul pentru susținerea antreprenorilor, încurajarea activității economice și creșterea numărului de locuri de muncă.

Prin intermediul programului 373, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor putea accesa credite pe termen lung cu dobândă redusă și fixă: 
 • 3 - 3% rata dobânzii la creditele în valută străină € sau $,
 • 7 - 7% rata dobânzii la creditele în Lei,
 • 3 - perioada maximă de grație pentru creditele cu maturitatea de până la 7 ani. 
Potrivit programului, antreprenorii vor putea accesa aceste credite de la majoritatea băncilor din Moldova, în limita de 15 milioane de lei. Diferența dintre rata cerută de bănci și acest plafon va fi subvenționată de guvern.

Cine poate accesa credite prin programul 373?

Companiile Mici și Mijlocii care decid să investească în inovații. Inovația se poate referi la dezvoltarea de noi produse sau servicii, adoptarea de noi modele de afaceri, utilizarea tehnologiei pentru creșterea productivității sau dezvoltarea de noi canale de distribuție, din următoarele sectoare economice:
 • Agricultură, silvicultură și pescuit
 • Industria extractivă
 • Industria prelucrătoare
 • Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat
 • Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare
 • Activități de cazare și alimentație publică
 • Informații și comunicații
 • Învățământ
 • Sănătate și asistență socială
373 devine produsul financiar de bază al Gvernului pentru susținerea investițiilor. Corespunzător, noi gradual vom crește amploarea, dar și opțiunile de creditare facilă, creditare în condiții benefice pentru mediul de afaceri, a declarat prim-ministrul Dorin Recean.

Programul va fi activ, începând cu 1 iunie 2023. Obiectivul acestui program este încurajarea întreprinderile mici și mijlocii din Moldova să investească în dezvoltarea lor și să devină mai competitive.
loading ...