DECIS! Fermierii vor primi compensații nerambursabile pentru suprafețele de porumb afectate

02 dec 2020
 
Producătorii agricoli care au investit în suprafețe agricole de porumb și au fost afectate de secetă în proporție de peste 60 la sută, vor beneficia de compensație. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar, din partea Guvernului Federației Ruse, destinat pentru compensarea parțială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura porumbului și pregătirea solului pentru recolta anului 2021. Asistența financiară nerambursabilă destinată susținerii producătorilor agricoli constituie 59730,0 mii lei (echivalentul a 275,0 milioane ruble rusești). Conform datelor, din totalul de circa 500 mii ha de semănături cu culturi agricole de grupa a II, suprafața porumbului afectat constituie circa 51% (256,6 mii ha). Totodată, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că de azi 02 decembrie, până pe data de 8 decembrie, Oficiile Teritoriale ale AIPA vor recepționa cererile de acordare a compensațiilor.

Pentru a putea beneficia de aceaste compensații, solicitantul trebuie să țină cont de următoarele condiții
-să dețină sau să lucreze în fapt suprafețe de teren însămânțate cu porumb;
- să dispună de cont bancar în monedă națională (MDL);
- să prezinte datele din actele de constatare veridice și întocmite în termenul stabilit de prevederile prezentului Regulament.Modul de depunere a dosarului:

Dosarele de solicitare a compensației, împreună cu documentele în original, pentru care sunt atașate copiile la dosar, se depun de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din raza teritorială în care își desfășoară activitatea solicitantul de compensații.
Dosarul de acordare a compensației va conține următoarele documente obligatorii:
- cererea de acordare a ajutorului financiar;
- declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate;
- copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
- certificatul de confirmare eliberat de către autoritatea publică locală;
- copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de către banca comercială;
- copia actului de constatare a pagubelor la cultura porumbului pentru recolta anului 2020, cauzate de secetă.

Dosarele se depun de către solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului. Dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat precum și semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conțină mențiunea „corespunde originalului” și semnătura solicitantului. La depunerea dosarului de solicitare a compensației, solicitantul primește confirmarea care atestă recepționarea dosarului de către subdiviziunea teritorială a AIPA.

Modul de calculare a compensației:

Mărimea ajutorului financiar per ha de teren arabil se va calcula de către AIPA  în baza mijloacelor financiare disponibile raportate la suprafața totală eligibilă, conform dosarelor recepționate.
Top știri

CE TREBUIE SĂ FACĂ APICULTORII ÎN STUPINE PENTRU A EVITA ROIRILE? Cum poate fi întrerupt roitul?

22 apr 2022

PREȚURILE AU LUAT-O RAZNA. Cât costă puii, bobocii și rățuștele în acest an?

18 mai 2022

TEHNICA ÎNLOCUIRII REGINELOR. Greșeli frecvente pe care le fac apicultorii

02 mai 2022

DAVID BECKHAM S-A APUCAT DE APICULTURĂ. Fostul fotbalist intenționează să lanseze o afacere cu miere organică

06 mai 2022

EVODIA – SPECIA SALVATOARE A APICULTORILOR. Acest copac nu are concurenți la volumul de miere livrat

29 apr 2022
Din aceeași categorie

FINANȚARE DE LA STAT PENTRU COMPANIILE EXPORTATOARE DE PRODUSE ȘI SERVICII

25 apr 2022

9 MILIOANE DE LEI PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR MOLDOVENEȘTI

20 apr 2022

UN LABORATOR MODERN PENTRU TESTAREA INOVAȚIILOR ÎN HORTICULTURĂ, DESCHIS LA COLEGIUL AGROINDUSTRIAL ”GHEORGHE RĂDUCAN” DIN GRINĂUȚI

20 apr 2022

OPORTUNITĂȚI DE LANSARE ÎN AFACERI PENTRU MIGRANȚI

15 apr 2022

2,1 HECTARE DE VIȚĂ DE VIE, PLANTATE ÎN SCOP DIDACTIC LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN VITICULTURĂ ȘI VINIFICAȚIE DIN CHIȘINĂU

13 apr 2022

DECIS! Fermierii vor primi compensații nerambursabile pentru suprafețele de porumb afectate

DECIS! Fermierii vor primi compensații nerambursabile pentru suprafețele de porumb afectate

DECIS! Fermierii vor primi compensații nerambursabile pentru suprafețele de porumb afectate

loading ...