https://www.facebook.com/agromedia.md/ https://www.instagram.com/agromedia.md/ https://www.youtube.com/channel/UCzZqYdSFtDc62a7O3EXEmPQ
Weather forecast for Chisinau
21.29 EUR
18.05 USD
0.24 RUB
4.32 RON
0.67 UAH
DECIS! Fermierii vor primi compensații nerambursabile pentru suprafețele de porumb afectate

DECIS! Fermierii vor primi compensații nerambursabile pentru suprafețele de porumb afectate

02 dec 2020
 
Producătorii agricoli care au investit în suprafețe agricole de porumb și au fost afectate de secetă în proporție de peste 60 la sută, vor beneficia de compensație. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar, din partea Guvernului Federației Ruse, destinat pentru compensarea parțială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura porumbului și pregătirea solului pentru recolta anului 2021. Asistența financiară nerambursabilă destinată susținerii producătorilor agricoli constituie 59730,0 mii lei (echivalentul a 275,0 milioane ruble rusești). Conform datelor, din totalul de circa 500 mii ha de semănături cu culturi agricole de grupa a II, suprafața porumbului afectat constituie circa 51% (256,6 mii ha). Totodată, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că de azi 02 decembrie, până pe data de 8 decembrie, Oficiile Teritoriale ale AIPA vor recepționa cererile de acordare a compensațiilor.

Pentru a putea beneficia de aceaste compensații, solicitantul trebuie să țină cont de următoarele condiții
-să dețină sau să lucreze în fapt suprafețe de teren însămânțate cu porumb;
- să dispună de cont bancar în monedă națională (MDL);
- să prezinte datele din actele de constatare veridice și întocmite în termenul stabilit de prevederile prezentului Regulament.Modul de depunere a dosarului:

Dosarele de solicitare a compensației, împreună cu documentele în original, pentru care sunt atașate copiile la dosar, se depun de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din raza teritorială în care își desfășoară activitatea solicitantul de compensații.
Dosarul de acordare a compensației va conține următoarele documente obligatorii:
- cererea de acordare a ajutorului financiar;
- declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate;
- copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
- certificatul de confirmare eliberat de către autoritatea publică locală;
- copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de către banca comercială;
- copia actului de constatare a pagubelor la cultura porumbului pentru recolta anului 2020, cauzate de secetă.

Dosarele se depun de către solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului. Dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat precum și semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conțină mențiunea „corespunde originalului” și semnătura solicitantului. La depunerea dosarului de solicitare a compensației, solicitantul primește confirmarea care atestă recepționarea dosarului de către subdiviziunea teritorială a AIPA.

Modul de calculare a compensației:

Mărimea ajutorului financiar per ha de teren arabil se va calcula de către AIPA  în baza mijloacelor financiare disponibile raportate la suprafața totală eligibilă, conform dosarelor recepționate.
PROIECTUL DevRAM, PARTEA I, MISIUNE ÎNCHEIATĂ. Cele mai importante realizări în domeniul agriculturii, AICI
01 jul 2021
PROIECTE START-UP ÎN AGRICULTURĂ: 45 de antreprenori vor beneficia de suportul statului. Află valoarea investițiilor
22 jun 2021
AFACERI COMUNE ÎNTRE PRODUCĂTORII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI. Câte parteneriate au fost stabilite
22 jun 2021
CREDITE PENTRU AGRICULTORI DE PESTE 23 MIL. EURO DE LA BEI. Câți antreprenori au beneficiat de suportul financiar
17 jun 2021

DECIS! Fermierii vor primi compensații nerambursabile pentru suprafețele de porumb afectate

DECIS! Fermierii vor primi compensații nerambursabile pentru suprafețele de porumb afectate

DECIS! Fermierii vor primi compensații nerambursabile pentru suprafețele de porumb afectate

loading ...