A VENIT ȘI ZIUA MOTORINEI! Începând de azi, fermierii pot depune cereri pentru a solicita carburantul acordat de România

16 mar 2021

Începând de azi, 16 martie 2021, fermierii pot depune cereri de solicitare  a motorinei acordată de România cu titlu de ajutor umanitar. MADRM anunță că termenul-limită expiră la 5 aprilie curent. Conform Regulamentului, stabilit anterior, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) va recepționa solicitările pentru motorină, acordată de țara vecină și destinată agricultorilor din țara noastră afectați de seceta din anul trecut.
 
Ajutorul este oferit pentru acoperirea parțială a cheltuielilor, suportate de producătorii agricoli la întreținerea semănăturilor de toamnă și pentru asigurarea realizării lucrărilor de primăvară. La calcularea cuantumului de motorină, eligibil per beneficiar, sunt luați ca bază mai mulți indicatori și coeficienți: culturi fitotehnice, suprafețe afectate, categoria gradului de afectare, mărimea suprafețelor de teren agricol gestionate de producători, la care se aplică coeficienți în favoarea producătorilor mai mici.
 
Dosarul de solicitare a ajutorului trebuie să conțină următoarele documente: 1) cererea de calculare și acordare a ajutorului, conform modelului din anexa nr. 1; 2) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate, conform modelului din anexa nr. 2; 3) copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești; 4) certificatul de confirmare, eliberat de autoritatea administrației publice locale, conform modelului din anexa nr. 3; 5) copia actului de constatare a pagubelor cauzate de secetă la culturile de fitotehnie pentru recolta anului 2020; 6) rechizitele cardului de client al lanțului de distribuție a produselor petroliere selectat pentru repartizarea ajutorului (în cazul deținerii acestuia).
 
Mapa cu șnur depusă va fi sigilată și numerotată, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, urmând ca fiecare pagină să fie semnată de către solicitant. Copiile documentelor prezentate trebuie să conțină mențiunea „corespunde originalului” și semnătura depunătorului.  Cererea de calculare și acordare a ajutorului și copiile documentelor obligatorii pentru acordarea de ajutor se vor depune de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, la subdiviziunea teritorială a AIPA din raza teritorială în care solicitantul își desfășoară activitatea. Termenul-limită de depunere a dosarului expiră la 5 aprilie 2021.

A VENIT ȘI ZIUA MOTORINEI! Începând de azi, fermierii pot depune cereri pentru a solicita carburantul acordat de România

A VENIT ȘI ZIUA MOTORINEI! Începând de azi, fermierii pot depune cereri pentru a solicita carburantul acordat de România

A VENIT ȘI ZIUA MOTORINEI! Începând de azi, fermierii pot depune cereri pentru a solicita carburantul acordat de România

loading ...