COOPERAREA ÎN AGRICULTURĂ ADUCE DOAR BENEFICII

28 nov 2023
Statul sprijină grupurile de producători și cooperativele de întreprinzător, acordându-le posibilități de investiții în cadrul măsurilor de subvenționare. În acest an, grupurile de producători și cooperativele au fost eligibile pentru mai multe categorii de ajutorare, având posibilitatea să acceseze subvenții mai mari decât fermierii individuali. Această inițiativă aparține Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru a încuraja colaborarea între producători și pentru a stimula formele de organizare care aduc beneficii economice agricultorilor.
 
Producătorii agricoli care se asociază beneficiază de o serie de avantaje, reușind să-și consolideze poziția pe piață, să își îmbunătățească sustenabilitatea și competitivitatea. Grupurile de producători economisesc resurse financiare, achiziționând în comun echipamente, materiale sau servicii. Pentru aceasta, se implementează mai multe măsuri de subvenționare:
 
Forma de subvenționare „plăți post investiție”
1) Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal.
Mărimea subvenției constituie 50% din valoarea proiectului eligibil, dar nu mai mult de 7 milioane de lei per beneficiar. Subvențiile se majorează cu 25% din valoarea subvenției autorizate – pentru grupurile de producători agricoli sau cooperativele de întreprinzător. 
2) Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală.
Mărimea subvenției constituie 50% din valoarea proiectului eligibil, dar nu mai mult de 5 milioane lei per beneficiar, cu excepția abatoarelor, unde valoarea maximă a subvenției constituie 10 milioane lei per beneficiar, și a unităților de procesare a laptelui al cărei fondator este și producător de lapte, unde valoarea maximă a subvenției constituie 12 milioane de lei per beneficiar. Subvențiile se majorează cu 25% din valoarea subvenției autorizate – pentru grupurile de producători agricoli sau cooperativele de întreprinzător. Plafonul anual pentru grupurile de producători agricoli, cooperativele de întreprinzător nu depășește valoarea de 15 milioane de lei, cu 8 milioane de lei mai mult față de fermierii individuali.
 
Forma de subvenționare „plăți investiții pe etape”
1) Investiții în producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor din sectorul vegetal.
Efectuarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de producere, prelucrare primară/finită sau comercializare.
2) Investiții în producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor din sectorul zootehnic.
Efectuarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de producere, prelucrare primară/finită sau comercializare. Pentru proiectul investițional pe etape, valoarea subvenției acordate pentru grupurile de producători agricoli sau cooperativele de întreprinzător constituie 25 milioane de lei, cu 10 milioane de lei mai mult față de fermierii individuali.
 
Forma de subvenționare „plăți complementare”
1) Stimularea accesării creditelor investiționale sau pentru mijloace circulante
Suma maximală anuală a subvenției acordată grupurilor de producători, cooperativelor de întreprinzător în cadrul măsurii constituie 700 mii de lei, cu 400 mii de lei mai mult față de fermierii individuali.
2) Stimularea activităților de promovare
Mărimea subvenției constituie 50% din costul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 200 000 lei per grup de producători, cooperativă de întreprinzător, pentru organizare sau participare în cadrul expozițiilor, târgurilor, cu 100 000 lei mai mult față de fermierii individuali.
3) Stimularea asocierii în grupuri de producători
Subvenția se calculează ținând cont de valoarea producției comercializate anual de către grupul de producători și nu va depăși suma de 1,5 milioane de lei pentru un an de activitate. În cazul produselor de origine vegetală, valoarea minimă a producției comercializate eligibile pentru sprijin financiar este de 1 milion de lei.
 
 
loading ...