DEȚINĂTORII DE TERENURI POT DEPUNE CERERI DE SOLICITARE A SUBVENȚIILOR ÎN AVANS

05 apr 2022
Deținătorii de terenuri pot depune cereri de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare, începând cu data de 11 aprilie curent și până la 7 iulie 2022.
În scopul asigurării managementului durabil de îmbunătățiri funciare, circa 10,0 mil. lei vor fi alocate din bugetul de stat, în vederea implementării activităților de prevenire și de combatere a eroziunii solului pe terenuri agricole, de ameliorare chimică a acestora, precum și de conservare și de sporire a fertilității.

Criteriile de eligibilitate stabilesc că, solicitant al subvențiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitate administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință înregistrat în modul stabilit în registrele de publicitate, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi.

Pentru obținerea subvențiilor, dosarul de solicitare trebuie să includă următoarele documente: cererile de solicitare a subvenției în avans, proiectul investițional, planul de afaceri, declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate, declarația cu privire la conflictul de interese și contractul de acordare a subvenției în avans.

Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans urmează să fie depus de către solicitant la oficiul teritorial al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, din aria în care solicitantul va efectua investiţia.
 
 
loading ...