GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ÎNREGISTRATE ÎN RM VOR PRIMI SUBVENȚII DE PÂNĂ LA 5% DIN FNDAMR

28 sep 2022
Republica Moldova a devenit prima și, în prezent, unica țară, din afara Uniunii Europene care implementează  abordarea LEADER, ca instrument de politici publice pentru dezvoltarea rurală.

Tomasz Horbowski, director  de țară  Solidarity Fund PL în Republica Moldova, a menționat, că decizia MAIA de a susține  GAL-urile prin acordarea subvențiilor  este una  destul de ambițioasă. Asta  îi motivează să implementeze și să dezvolte în continuare  instrumente de dezvoltare rurală, astfel,  ca acestea să contribuie la prosperitatea și bunăstarea cetățenilor.

Ministrul Vladimir Bolea a mulțumit pentru colaborarea dintre Solidarity  Fund PL și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, menționând că :

Prin  alocarea mijloacelor financiare  din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), statul mizează pe dezvoltarea economică și socială a teritoriilor unde activează Grupurile de Acțiune  Locală (GAL).  Ne dorim mult creșterea calității vieții în zonele rurale și dezvoltarea de noi servicii locale care să corespundă cerințelor populației. Astfel, vom reuși să stopăm migrarea tinerilor de la sat , precum și exodul lor peste hotare, crearea de condiții decente de trai , dar și de  noi locuri de  muncă.  Prin mobilizarea  comunitară vom stimula dezvoltarea economiei în localitățile rurale, având la bază experiența țărilor UE. GAL-urile sunt un model de asociere, or  MAIA, va pune accent pe dezvoltarea și promovarea  mediului asociativ.

În anul 2022, Solidarity  Fund PL va contribui la elaborarea Programului de Dezvoltare Rurală 2025, iar o altă dimensiune importantă este suportul în asigurarea și consolidarea funcționalității Rețelei de Dezvoltare a Comunităților Rurale.

Pentru următorii ani, Solidarity  Fund PL va menține dialogul și colaborarea cu partenerii de dezvoltare prin asigurarea fondurilor necesare pentru consolidarea abordării LEADER și GAL-urilor din RM, sprijinind menținerea sinergiei dintre fondurile publice și cele externe destinate asistenței pentru dezvoltare. Vladimir Bolea și Tomasz Horbowski au convenit, despre necesitatea continuării  colaborării în domeniul dezvoltării rurale și implementarea Programului LEADER.

Grupurile de Acțiune  Locală (GAL) înregistrate în RM vor primi subvenții de până la 5% din FNDAMR.
loading ...