STATUL VA ACORDA PLĂȚI PER KILOGRAM DE PRODUCȚIE ANIMALIERĂ

12 jul 2023
Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind acordarea plăților directe în sectorul zootehnic din Fondul naţional de dezvoltare al agriculturii şi mediului rural.
 
Cu titlu de noutate, în anul curent, se vor acorda plăți per kilogram de producție animalieră obținută și comercializată. Această formă de subvenționare a fost concepută pentru a stimula fermierii să majoreze volumele de producție, să efectueze o selecție mai riguroasă a animalelor, eliminându-le din șeptel pe cele neproductive.
 
Pentru a beneficia de plăți directe per kilogramul de produs, fermierul trebuie să dețină și să exploateze animale din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, păsări (galinacee), iepuri și pești. Totodată, vor continua să fie acordate plăți directe per cap de animal deținătorilor de animale de bovine, ovine, caprine, cabaline.
 
Din bugetul de stat vor fi alocate circa 150 de milioane de lei pentru fermele de bovine, dintre care 120 de milioane de lei vor fi direcționați pentru plățile per kilogramul de lapte și 30 de milioane de lei pentru plățile per cap de animal (juninci). Alte circa 27 de milioane vor constitui plățile per cap de animal pentru fermele de ovine și caprine.
 
În anul 2022, au fost alocate plăți directe pentru peste 17 mii de capete de vaci, pentru 26 mii de capete de oi și 14 mii de capete de capre. La fel, anul trecut s-a atestat o creștere a numărului de cereri de solicitare a sprijinului, precum și un interes sporit al fermierilor pentru autorizarea exploatațiilor.
loading ...