ULTIMA ZI DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU SUBVENȚII ÎN AVANS

16 oct 2023
Amintim că 18 octombrie este ultima zi de recepționare a cererilor de acordare a subvențiilor în avans pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorarea și protecția solului.
 
Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele submăsuri
 • Submăsura nr. 1 Prevenirea și combaterea eroziunii  solului;
 • Submăsura nr. 2 Ameliorarea chimică a solurilor;
 • Submăsura nr. 3 Conservarea și sporirea fertilității solurilor.
 
Criteriile de eligibilitate stabilesc că solicitant al subvențiilor poate fi persoana juridică, fizică sau unitatea administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit de lege și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ - teritorială de nivelul întâi.
 
De menționat este faptul că suportul statului constituie 80 % din valoarea proiectului eligibil, ce nu va depăși 1 milion de lei.
 

Condițiile necesare a fi respectate:

 • terenul pe care urmează a fi implementat proiectul investițional să fie deținut legal – în proprietate, posesie sau folosință pe perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după realizarea investiției;
 • proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi – sate, comune, orașe, municipii (cu excepția mun. Chișinău și Bălți);
 • proiectul de execuţie este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil şi are un deviz de cheltuieli;
 • costul total al proiectului eligibil nu va depăşi suma de 1000000 de lei;
 • perioada de implementare a proiectului (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) - nu depăşeşte 24 de luni de la data semnării cu Agenţia a contractului de acordare a subvenţiei în avans;
 • contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20% din costul total al proiectului investiţional;
 • solicitantul poate depune un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul perioadei de implementare;
 • durabilitatea proiectului subvenţionat se asigură pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei);
 • lipsa restanţelor la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public naţional la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans.
În cazul realizării unor construcţii sau instalaţii (conform documentației de proiect) este necesară deținerea actelor permisive necesare pentru efectuarea investiţiei, obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică şi ale Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi să respecte cerinţele specifice de mediu asociate investiţiei.
 

Unde depun dosarul?

Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans urmează să fie depus de către solicitant la secția/serviciul teritorial al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, din aria în care solicitantul va efectua investiţia.
 
Pentru mai multe detalii, poate fi consultat Ghidul solicitantului.  
loading ...