PREVEDERI NOI CU PRIVIRE LA SISTEMELE CENTRALIZATE DE IRIGARE ȘI LA LEGEA ZOOTEHNIEI

21 aug 2023
Guvernul a aprobat modificări ale unor acte normative cu privire la întreținerea și exploatarea sistemelor de irigare centralizate și la legea zootehniei. Modificările au drept scop soluționarea problemelor fermierilor care irigă, a crescătorilor de animale privind utilizarea terenurilor cu destinație agricolă și modul de folosință a pășunilor și fânețelor.
 
Proprietarii de terenuri care se află în aria de deservire a unui Sistem Centralizat de Irigare (SCI) sau desecare funcțional, dar nu sunt membri ai Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare vor trebui să achite plata anuală pentru întreținerea infrastructurii de irigații. Aprobarea modificărilor va asigura întreținerea și exploatarea SCI, iar pe termen lung - dezvoltarea sectorului hidroameliorației, a declarat viceprim-ministrul Vladimir Bolea.
 
De asemenea, au fost propuse modificări ale Codului funciar și Legii zootehniei. Astfel, terenurile cu destinație agricolă, inclusiv din intravilanul localităților și fondul de rezervă, cu modul de folosință pășuni și fânețe, vor putea fi date în arendă de către autoritățile publice locale, la licitație, doar crescătorilor de animale care practică zootehnia în exploatații autorizate.
 
Drept urmare, fermierii cu terenuri ocupate de pășuni și fânețe vor putea obține nutrețuri pentru animale. Totodată, aceștia vor fi obligați să execute, anual, lucrările de întreținere și de ameliorare ale acestora. Pentru încălcarea regimului de exploatare a pășunilor și fânețelor, proiectul prevede sancțiuni.
loading ...