UNII AU PRIMIT MAI MULT, ALȚII – DELOC. Încălcări grave, depistate la acordarea compensațiilor pentru agricultorii afectați de seceta din 2020

23 dec 2022
Date neveridice, dosare neconforme şi conflicte de interese la acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale din anul 2020. Sunt datele prezentate în „Auditul conformității acordării compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020”, efectuat de Curtea de Conturi, transmite AGROMEDIA, cu referire la Mold-street.

Ajutoare de 463 milioane lei

În vederea atenuării consecințelor calamității naturale din 2020, autorităţile au decis acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați, din trei surse de finanțare în valoare totală de 462,8 milioane lei.

Astfel, din mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural au fost alocate 324 milioane lei din contul asistenței financiare nerambursabile acordate de Federația Rusă au fost alocate 275 milioane ruble rusești, echivalentul a 59,7 milioane lei şi din contul ajutorului umanitar acordat cu titlu gratuit de Guvernul României – 6.000 tone de motorină în valoare de 79,1 milioane lei.

Potrivit auditului Curţii de Conturi, termenele restrânse de realizare a sarcinilor delegate actorilor implicați în procesul de gestiune a mijloacelor destinate acordării compensațiilor și ajutorului umanitar au generat un șir deficiențe și neconformități.

Date neveridice, dosare neconforme şi conflicte de interese

Astfel, unele dosare de subvenționare pentru acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar conțin Acte de constatare cu date neveridice și nejustificate documentar, ceea poate condiționa validarea dosarelor neconforme; situația este generată de faptul, că AIPA nu deține instrumente de verificare a corectitudinii datelor din actele anexate la dosarele solicitanților, susţin auditorii.

Controlorii au depistat că aplicarea neuniformă de către AIPA a prevederilor legale față de termenele limită de acceptare a dosarelor a determinat favorizarea unor beneficiari, prin extindere cu o zi a termenului de depunere și defavorizarea altora, termenul limită de depunere fiind diminuat cu o zi.

În plus, capacitățile reduse de stocare în Sistemului informațional automatizat „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții” a informațiilor din dosarele depuse a determinat, prin derogare de la prevederile legale, introducerea de către AIPA în SIA doar a informațiilor strict necesare pentru validarea dosarelor.

Potrivit Curţii de Conturi, modificările operate în unele hotărâri de Guvern pe parcursul implementării acestora, și anume excluderea obligațiunilor de a justifica deținerea în proprietate sau folosință a terenurilor agricole afectate de calamitățile naturale, a limitat AIPA în acțiuni privind validarea suprafețelor terenurilor indicate de către solicitanți.

În această situație, a persistat riscul de acordare dublă a mijloacelor financiare, atât proprietarilor, cât și gestionarilor pentru aceleași suprafețe afectate.

Astfel, cantitatea de motorină distribuită unor producători agricoli au fost majorată față de cea aprobată, ca urmare a aplicării unilaterale a densității medii a motorinei utilizate pentru transformarea din kg în litri, de către distribuitor, în lipsa coordonării deciziilor sale cu Agenţia Rezerve Materiale (ARM).

Unii producători agricoli au recepţionat de la 3,5 litri până la 454 litri de motorină mai mult față de cât a fost calculat.

Totodată, se atestă prezența unui vid regulator privind acțiunile care urmează a fi întreprinse în condițiile în care beneficiarul considerat eligibil refuză să-l primească, a decedat sau se află peste hotare. Au rămas nevalorificate 2,57 tone de motorină, care nu poate fi redistribuită, din cauza unui vid în cadrul regulator.

Au fost depistate şi 44 dosare - cu suspiciuni privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, mărimea ajutoarelor financiare/umanitare acordate constituind 5,1 milioane lei.

Pe de altă parte, Curtea de Conturi constată că cadrul normativ-legal ambiguu include mai multe prevederi necorelate între ele privitor declararea fenomenului natural „secetă”, urmând a fi întreprinse măsuri pentru armonizarea prevederilor și elaborarea unor indicatori și praguri pentru acestea, pentru a putea determina tipul de secetă și nivelul ei.

Republica Moldova este vulnerabilă la schimbările climatice, iar impactul acestora asupra agriculturii prezintă o preocupare deosebită, agricultura fiind o sursă majoră de venit pentru o mare parte a populației Republicii Moldova. Peste jumătate din populația țării locuiește în zonele rurale și circa o treime din forța de muncă lucrează în agricultură.
 
loading ...