ADUNAREA GENERALĂ FARM: totalurile anului 2021 și soluții anticriză pentru 2022

21 mar 2022
Membrii Federației Agricultorilor din Moldova,”FARM” împreună cu reprezentanții instituțiilor de stat, consultanți și experți naționali au făcut totalurile activităţilor pentru anul agricol 2021.

Pe lângă raportul final pe care l-au audiat la Adunarea Generală, cei peste 150 de participanți au avut posibilitatea să se expună asupra problemelor pe care le au de depășit în această perioadă și totodată au înaintat propuneri care să contribuie la ieșirea din impasul economic.
 

Aurelia BONDARI, directoarea executivă FARM a prezentat raportul pe activitățile anului 2021. Administratoarea asociației a pus accent, în mod deosebit pe rezultatele obținute în munca efectuată pentru promovarea și creșterea unei generații de tineri interesați de domeniul agricol. ”Ne dorim să avem cât mai mulți tineri interesați de domeniul agricol, aceștia au viziuni noi, sunt mai dispuși să implementeze tehnologii avansate și sunt mai creativi atunci când își gestionează afacerile.” Iar pentru a susține tinerii să fie atrași de agricultură, pe toată durata anului precedent, FARM a organizat o serie de evenimente dedicate lor – instruiri, seminare, schimburi de experiență, consultații individuale etc. Datorită activităților FARM, au fost instruiți peste 400 de tineri fermieri. Iar cu suportul direct al Federației a fost posibilă lansarea a 16 start-upuri, dintre care 13 sunt conduse de femei și au o valoare totală de 4,9 milioane de lei.
 
Cu implicarea financiară a proiectului ”We Effect”, pe parcursul anului precedent au fost organizate 9 Școli de Câmp, la care au participat în total peste 900 de beneficiari, dintre care aproximativ o jumătate au fost femei. O altă reușită pentru 2021 este implementarea cu succes a serviciilor de extensiune, realizate în baza contractului cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ceea ce a însumat peste 600 de activități dedicate celor trei sectoare principale a agriculturii – horticol, legumicol și zootehnic. 
 
Deși scopul de bază FARM este susținerea și dezvoltarea antreprenorilor din domeniul agricol, creșterea economică a zonelor rurale și dezvoltarea agroturismului este un obiectiv tot atât de important. Astfel, datorită suportului financiar oferit de FAO, în perioada octombrie-decembrie 2021 s-a implementat cu succes proiectul ”Dezvoltarea rurală prin promovarea agroturismului și a produselor tradiționale în Republica Moldova”, iar la modul practic, aceasta înseamnă elaborarea a două hărți turistice, una pentru zona de Nord și cealată pentru regiunea de Sud a țării, organizarea unei serii de ateliere și workshop-uri despre mecanisme și metode de dezvoltare a turismului, la care au participat producători agricoli și agenți economici, două vizite de studiu, schimburi de experiență între cele două puncte cardinale etc.
 
Doamna BONDARI a menționat că dincolo de rezultatele frumoase obținute în anul precedent, agricultorii și producătorii agricoli au nevoie de susținerea statului pentru a face faţă crizei în care se află în acest an. Iar acest suport ține atât de partea financiară, cât și de politici care să le ușureze și favorizeze dezvoltarea afacerilor.
 
După raportul de activitate, membrii asociației, împreună cu ministrul Ministerului Agriculturii și a Industriei Alimentare, Viorel GHERCIU, dar și directoare adjunctă a Agenției de Intervenții și Plăți, Diana COȘALÎC au dezbătut mai multe teme de importanță majoră pentru întreg sistemul agricol din țară. Cele mai principale au fost – creşterea prețurilor la carburanți și necesitatea de a elabora un mecansim care să reglementeze această situație, majorarea fondului de subvenționare și simplificarea procesului de obținere a banilor. De asemenea, fermierii și-au expus nemulțumirea și în legătură cu scumpirea inputurilor, fertilizanților și pesticidelor. Totodată au cerut să fie susținuți financiar de către stat prin compensarea cheltuielilor pentru motorină și au menționat despre necesitatea de a fi scutiți de impozitul pe venit pentru anul 2022. 
 
Ministrul le-a dat asigurări că se lucrează în aceste direcții, iar noua Strategie Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022-2027 prevede o serie de îmbunătățiri care să îi sprijine pe agricultori de a face față crizei. De asemenea, ministrul i-a îndemnat să coopereze ”Doar prin asociere, agricultori pot obține un preț mai bun pentru inputuri, pot face față monopolului și în același timp devin mai competitivi, nu doar pe piața internă, dar și pe acea externă .
 
La finalul evenimentului, cele mai importante propuneri au fost adunate într-un document de către moderatorul evenimentului, directorul adjunct FARM, Iurie HURMUZACHI și au fost înaintate spre vot.
 
Astfel, cei prezenți la Adunarea Generală FARM constată că sectorul agricol, ca ramură strategică a economiei naționale, necesită o atenție și un suport mult mai semnificativ în această perioadă dificilă. Problemele principale accentuate de agricultori, dar și domeniile unde este nevoie de implicare directă din partea instituțiilor statale și a partenerilor de dezvoltare sunt următoarele:
 
Rezoluția Adunării Generale
din 18 martie 2022
 
I.               Subvenționarea sectorului agricol
Subvenționarea agriculturii este una dintre pârghiile principale în capitalizarea și sporirea competitivității sectorului agricol autohton din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. În acest context, Federația vine cu următoarele propuneri și solicitări:
Ø Pe fonul inflației și a scumpirilor continue, identificarea resurselor financiare suplimentare pentru mărirea fondului de subvenționare cu min 25% în scopul acordării suportului pentru toți depunătorii de dosare eligibile.
Ø Identificarea resurselor financiare de cca 800 mln. MDL pentru achitarea subvențiilor 2021, astfel fondul complet de subvenționare actual să fie destinat anului 2022.
Ø Achitarea în regim de urgență a agricultorilor eligibili pentru dosarele de subvenționare depuse în anul 2021.
Ø Lansarea programului start-up pentru tinerii agricultori.
Ø Revizuirea conceptuală a politicii de subvenționare pentru perioada strategică viitoare cu respectarea echității în alocarea fondurilor atât între sectoare cât și categorii de beneficiari – micro, mici, medii și mari.
 
II.            Aprovizionarea cu mijloace de producere
Ø Compensarea cheltuielilor de motorină în proporție de 8-10 mdl/l pentru lucrările de primăvara privind cultivarea culturilor din grupa a doua în următoarele două luni.
Ø Reglementarea din partea statului a pieței produselor petroliere.
Ø Compensarea parțială a costurilor îngrășămintelor minerale și a produselor de uz fitosanitar.
Ø Asigurarea controlului asupra companiilor de aprovizionare cu privire la adaosul comerciale inclus în prețul final al produselor importate prin introducerea rigorilor de trasabilitate.
Ø  
III.          Comercializarea producției
Ø Impulsionarea lucrărilor în cadrul laboratoarelor de certificare existente pentru producția de export.
Ø Crearea laboratoarelor de certificare noi în raioanele țării.
Ø Negocierea la nivel de guvern a facilității exportului în UE.
Ø Negocierea și simplificarea procedurii de export în Romania.
 
IV.          Politica fiscală
Ø Scutirea de impozitul pe venit pentru anul 2022.
Ø Scutirea TVA pentru anul 2022.
 
V.             Creditarea sectorului agricol
Ø În contextul că tot mai mulți agricultori se confruntă cu refuzul băncilor în acordarea creditelor operaționale se impune necesitatea identificării unui mecanism de finanțare a sectorului.
Ø Elaborarea și adoptarea Legii cu privire la garantarea Creditului Agricol, care să prevadă crearea Fondului de Garantare a Creditului Agricol.
VI.          Cooperarea fermierilor 
Procesul de cooperare a fermierilor în agricultură continuă să fie unul lent, în pofida faptului că asocierea este practic unica soluție pentru sporirea competitivității producției agricole și accesarea piețelor pentru fermierii mici și medii.
Ø Elaborarea unei legi speciale privind cooperativele agricole de întreprinzător sau completarea Legii nr.73/2001 cu privire la cooperativele de întreprinzători cu un capitol dedicat cooperativelor agricole de întreprinzători cu ulterioara abrogarea/integrarea Legii nr.312/2013 privind grupurile de producători agricoli după o perioada de 5 ani.
Ø Completarea capitolului 7, Titlul II din Codul fiscal cu norme, privind scutirea de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 5 ani, aplicabile cooperativelor agricole de întreprinzători noi create.
Ø Completarea art.96 CF – aplicarea cotei „zero” la TVA, pentru investițiile capitale fără obligațiunea de includere în capitalul social al cooperativelor.
Ø Subvenționarea creării locurilor de muncă permanente de către cooperative pentru primii 10 ani de activitate.
 
DECIZII FINALE

Ø Adoptarea Rezoluției Adunării Generale a Federației în calitate de document de poziție pentru anul 2022, care va fi transmis tuturor organelor guvernamentale vizate.
Ø Monitorizarea procesului de luare a deciziilor de către factorii responsabili cu aplicarea ulterioară în practică pentru soluționarea problemelor abordate. În cazul estimării rezultatelor nesatisfăcătoare, va fi necesar de elaborat un plan de acțiuni la nivelul consiliului administrativ și adunării generale extraordinare pentru redresarea situației.
 

ADUNAREA GENERALĂ FARM: totalurile anului 2021 și soluții anticriză pentru 2022

ADUNAREA GENERALĂ FARM: totalurile anului 2021 și soluții anticriză pentru 2022

ADUNAREA GENERALĂ FARM: totalurile anului 2021 și soluții anticriză pentru 2022

loading ...