AGENȚII ECONOMICI DIN SECTORUL AGRICOL VOR PRIMI COMPENSAȚII PENTRU GAZ. Care sunt domeniile ce vor beneficia de suport

31 mar 2022
Consumatorii non-casnici cu un consum sporit de gaze în procesul de producție vor beneficia de compensații pentru perioada ianuarie – martie 2022. Decizia a fost aprobată în cadrul Comisiei Situații Excepționale. Compensația va constitui 100% din diferența în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, dar nu mai mult de 1,5 milioane lei per consumator.

Din suma compensată se va exclude compensarea pentru primii 500 m3 consumați lunar pentru care a fost efectuată compensarea conform Dispoziției nr.3 din 01 februarie 2022 a CSE.

Compensațiile vor fi oferite consumatorilor noncasnici care procură de la furnizorii de gaze naturale și ale căror plăți pentru gazele naturale (fără TVA), consumate lunar, reprezintă cel puțin 5% din

volumul de vânzări din luna respectivă. Pot beneficia de compensații agenții economici din următoarele categorii: Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și a tuberculilor; Creșterea păsărilor; Prelucrarea și conservarea fructelor și a legumelor; Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon; Fabricarea

pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului (cous-cous) şi a altor produse făinoase similare; Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; Fabricarea de covoare şi mochete; Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană; Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare;

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor; Fabricarea încălţămintei; Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă; Fabricarea materialelor de construcţii din argilă.
 
Pentru a beneficia de compensare, consumatorii noncasnici cu un consum sporit de gaze naturale în procesul de producție vor depune cerere pe proprie răspundere prin intermediul portalului Ghișeului unic de raportare electronică - https://raportare.gov.md/. Portalul conține o secțiune dedicată pentru completarea solicitării.
 
 

AGENȚII ECONOMICI DIN SECTORUL AGRICOL VOR PRIMI COMPENSAȚII PENTRU GAZ. Care sunt domeniile ce vor beneficia de suport

AGENȚII ECONOMICI DIN SECTORUL AGRICOL VOR PRIMI COMPENSAȚII PENTRU GAZ

Care sunt domeniile ce vor beneficia de suport

AGENȚII ECONOMICI DIN SECTORUL AGRICOL VOR PRIMI COMPENSAȚII PENTRU GAZ. Care sunt domeniile ce vor beneficia de suport

loading ...