REGULI MAI STRICTE DE AMBALARE, ETICHETARE ȘI PĂSTRARE A PEȘTELUI

21 aug 2023
Cabinetul de miniștri a aprobat cerințele care stabilesc regulile de ambalare, etichetare, păstrare și transportare pentru pește și produsele din pește, provenite atât din producția autohtonă, cât şi din import.
 
Cerințele sunt aliniate la legislația Uniunii Europene și au ca prerogativă protejarea cetățenilor împotriva riscurilor pentru sănătate. Totodată, vor fi aduse beneficii operatorilor din industria de prelucrare a peștelui prin diversificarea asortimentului și accesarea pieței comunitare. Implementarea proiectului va spori credibilitatea consumatorilor pentru calitatea produselor plasate pe raft. Actul este un suport pentru autoritățile statului, în vederea respectării cerințelor impuse producătorilor, procesatorilor și comercianților, a subliniat viceprim-ministrul Vladimir Bolea.
 
Necesitatea elaborării Cerințelor de calitate pentru pește și produsele din pește a fost condiționată de lipsa unui cadru de reglementare pertinent, care să stabilească cerințe exhaustive de calitate pentru asemenea produse.
 
Cerințele generale de ambalare, etichetare, păstrare și transportare pentru pește și produsele din pește sunt:
Introducerea pe piață a peștelui și a produselor din pește trebuie să fie în conformitate cu prevederile actelor normative.
 
Verificarea indicilor de calitate a produselor de pește (indicii organoleptici și fizico-chimici), a formelor de prezentare, marcare şi etichetare se efectuează de către producător pentru fiecare lot.
 
Calitatea și siguranța produselor din pește trebuie obținute prin implementarea sistemelor de management al siguranței alimentare pe tot lanțul alimentar, bazate pe principiile analizei pericolelor şi stabilirii punctelor critice de control (Hazard Analysis and Critical Control Points), în conformitate  cu prevederile Legii nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare. 
 
Producătorii țin evidența loturilor de produse care permit identificarea produsului timp de trei ani şi, după caz, oferă dovezi documentare privind respectarea cerințelor de calitate, prescrise în prezentele Cerințe. 
 
Echipamentul tehnologic şi recipientele care vin în contact cu materiile prime şi cu produsele finite trebuie să fie confecționate din materiale care să corespundă cerințelor stabilite în Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
 
Apa potabilă utilizată la fabricarea produselor din pește trebuie să corespundă parametrilor de calitate stabiliți în anexa la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile. 
 
Aditivii alimentari utilizați la fabricarea produselor din pește, inclusiv etichetarea produselor din pește în care se adaugă aditivi alimentari, trebuie să corespundă condițiilor din Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2013.
 
Sarea alimentară utilizată la fabricarea produselor din pește trebuie să corespundă cerințelor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 596/2011 cu privire la aprobarea unor măsuri de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod. 
 
Nivelul maxim al unor contaminanți din produsele din pește trebuie să corespundă prevederilor anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 520/2010. 
 
Nivelul maxim admisibil de histamină pentru pește și produsele din pește trebuie să corespundă indicilor prevăzuți în Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 221/2009. 
 
Peștele și produsele din pește care nu corespund prezentelor Cerințe nu pot fi plasate pe piață.
loading ...