AMENZI DE PESTE UN MILION ȘI JUMĂTATE DE LEI ÎN URMA CONTROALELOR ANSA

01 nov 2022
Pe parcursul trimestrului III, 500 de întreprinzători și nu doar, prinși pe picior greșit au fost amendați de către inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În lunile iulie-septembrie, ANSA a efectuat 4656 de controale pe toate domeniile de competență ale Agenției, o bună parte dintre acestea fiind în urma plângerilor sau a petițiilor venite din partea consumatorilor.

Astfel, 3 862 de întreprinzători au fost supuși controalelor ANSA: 2 255 dintre acestea au fost planificate, iar altele1 607 - inopinate (în baza petițiilor, sesizărilor, autosesizărilor, pentru eliberarea actelor permisive și/sau a licenței).

Potrivit Planului anual al controalelor asupra obiectelor și unităților care nu practică activitate de întreprinzător, au fost efectuate 794 de controale: 635 de controale planificate și 159 de controale inopinate.


În urma controalelor efectuate pe parcursul trimestrului III, au fost aplicate 500 de amenzi, pentru care au fost aplicate sancțiuni sub formă de amendă în sumă totală de 1 680 168 de lei, dintre care au fost achitate amenzi în sumă totală de 598 152 de lei. Adițional la procesele-verbale cu privire la contravenție au fost întocmite 14 planuri de remediere.

De asemenea, în trimestrul III, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a eliberat 51 405 de acte permisive, conform nomenclatorului aprobat prin Legea 160/2011.
 
loading ...