ANSA a prezentat informația privind depozitarea şi controlul seminţelor de culturi de primăvară

03 feb 2022
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, conform competențelor ce îi revin, a informat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova printr-o notă informativă despre depozitarea şi controlul seminţelor de culturi de primăvară în Republica Moldova la 02 februarie 2022.

În baza informaţiilor parvenite din teritoriu, la data de 02 februarie 2022 din necesarul de circa 33558,5 tone de seminţe a culturilor de câmp pentru semănatul de primăvară, sunt depozitate circa 26596,5 tone, sau 79,3 %. Actualmente, a fost controlată şi certificată o cantitate de circa 18583,5 tone, sau 69,9% din semințele depozitate.
La moment, inspectorii din teritoriu efectuează controlul depozitării, păstrării și condiționării semințelor de culturi agricole, legumicole și bostănoase destinate semănatului de primăvară. Sunt prelevate probe, şi în timpul de faţă se efectuează testarea şi certificarea seminţelor în condiţii de laborator. O atenţie sporită se acordă gospodăriilor ţărăneşti și de fermieri întru aprovizionarea lor cu seminţe calitative.

Deficitul de seminţe hibride de sfeclă de zahăr şi de rapiţă de primăvară este acoperit din importul efectuat de către fabricile de zahăr şi de către agenţii economici autorizaţi la comercializarea seminţelor. Cu referire la depozitarea seminţelor de culturi legumicole şi bostănoase, gradul de asigurare la culturile legumicole cu seminţe cu bob mic este de 81,8% și la culturile bostănoase de 74,1%.

Întru diminuarea deficitului de seminţe înregistrat la unele culturi în prezent agenţii economici autorizaţi în domeniu efectuează importul seminţelor de diferite varietăţi. 
În teritoriu activează cca 135 de magazine agricole, care pun la dispoziţia producătorilor agricoli seminţe de o gamă largă de soiuri ale culturilor agricole şi horticole.
Unul din obiectivele ANSA este și monitorizarea asigurării beneficiarilor funciari cu material săditor și semincer calitativ, prin aceasta participând nemijlocit la acțiunile privind menținerea purității biologice a materialului semincer și săditor certificat.

ANSA va monitoriza și va prezenta informații suplimentare la acest subiectul respectiv pe parcursul următoarelor 2 luni.
 

ANSA a prezentat informația privind depozitarea şi controlul seminţelor de culturi de primăvară

ANSA a prezentat informația privind depozitarea şi controlul seminţelor de culturi de primăvară

ANSA a prezentat informația privind depozitarea şi controlul seminţelor de culturi de primăvară

loading ...