ANSA A RETRAS DIN COMERCIALIZARE MAI MULTE PRODUSE ALIMENTARE

07 feb 2022

Inspectorii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (Agenția) au efectuat controale planificate pentru verificarea conformității produselor alimentare plasate pe piață în rețelele de comerț cu amănuntul ale municipiului Chișinău.
 

În rezultatul controalelor au fost depistate următoarele neconformități:

- lipsa autorizației pentru preambalarea produselor alimentare;
- prin efectuarea cumpărăturii de control s-a depistat utilizarea practicilor comerciale înșelătoare (la procurarea produselor promoționale s-a constatat diferența de preț raft/bon);
- efectuarea preambalarii produselor (biscuiți, zefir, halva, mezeluri feliate) cu utilizarea practicilor incorecte (înșelătoare) – cântărirea produselor cu ambalaje (caserole, plastine alimentare), care cântăresc de la 6 până la 12 g. De facto comercializarea produselor se efectuează cu masa bruto.
- 34 loturi de produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat, din care 9 loturi de torturi erau cu data fabricării modificată;
- 16 loturi de produse alimentare în lipsa informației în limba de stat;
- 29 loturi de produse alimentare marcate necorespunzător, și anume: - lipsa denumirii produselor; lipsa informație pentru consumatori (ora și data fabricării, termenul de valabilitate, producătorul, compoziția produsului), lipsa producătorului, nu este evidențiat alergenii, în compartimentul ingrediente nu este tradus corect unul din ingredient pe care îl indică producătorul; lipsa modului de preparare; sticherul aplicat nu corespunde mărimii caracterelor față de cel aplicat de către producător pe ambalajul de desfacere (mai mic); pentru fructele proaspete preambalate și fructelor uscate lipsa mențiunilor despre producător, anul roadei, categoria, condițiile de păstrare și valoarea nutritivă.

- la unele produse lipsesc indicatoarele de preț;
- nerespectarea trasabilității produselor.

Drept urmare, pe numele operatorilor din domeniul alimentar și persoanelor responsabile au fost întocmite prcese-verbale cu privire la contravenție administrative pentru neconformitățile depistate.
 
Loturile de produse neconforme au fost interzise și retrase din comercializare.

ANSA A RETRAS DIN COMERCIALIZARE MAI MULTE PRODUSE ALIMENTARE

ANSA A RETRAS DIN COMERCIALIZARE MAI MULTE PRODUSE ALIMENTARE

ANSA A RETRAS DIN COMERCIALIZARE MAI MULTE PRODUSE ALIMENTARE

loading ...