CONDUCEREA MAIA LA DISCUȚII CU FERMIERII

21 jan 2022
Conducerea MAIA a avut o rundă de consultări publice, cu privire la proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022-2027 (SNDAR) cu fermierii și reprezentanții autorităților publice locale din raioanele Ungheni, Fălești, Sîngerei, Nisporeni, Telenești, Călărași.
 
Scopul discuțiilor a fost de a stabili un consens și o viziune extinsă asupra obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung, astfel încât documentul să se plieze pe necesitățile și interesele agricultorilor.
 
„Noua strategie este un document ce reprezintă viziunea și prioritățile Guvernului Republicii Moldova de a stimula competitivitatea în sectorul agroalimentar, de a pune accent pe lanțurile valorice, de a proteja mediul ambiant și de a spori reziliența la schimbările climatice. Menționez că, prin intermediul documentului avem ca scop să consolidăm securitatea și siguranța alimentară, să asigurăm un trai mai bun în comunitățile rurale. În acest sens, părțile implicate la elaborarea strategiei au evaluat situația din sector și au prioritizat domeniile de intervenții. Ne dorim să avem o comunicare constructivă cu actorii principali interesați și să satisfacem interesele agricultorilor”, a menționat ministrul Viorel GHERCIU.
 
În cadrul prezentării Strategiei, Secretarul General al ministerului, Anatolie FALA a subliniat că, documentul definește patru obiective strategice generale, ce urmăresc consolidarea potențialului sectorului agricol rezilient la schimbările climatice promovarea practicilor agricole inteligente, eficiente și durabile, dezvoltarea pieței locale și sporirea potențialului de export, precum și susținerea unei dezvoltări socioeconomice rurale sustenabile: „Atingerea obiectivelor generale va fi realizată prin intermediul unui set de obiective specifice din care vor deriva Programele și Planurile sectoriale de măsuri și intervenții concrete. Noua Strategie va asigura continuitatea activităților prevăzute de Strategia precedentă și va contribui la implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare ,,Moldova 2030", respectând angajamentele privind implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030”.
 

NOTĂ: Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2022-2027 a fost elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, într-un proces participativ extins, cu suportul metodologic și financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), în cadrul Acordului privind finanțarea Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă.
 
 

CONDUCEREA MAIA LA DISCUȚII CU FERMIERII

CONDUCEREA MAIA LA DISCUȚII CU FERMIERII

CONDUCEREA MAIA LA DISCUȚII CU FERMIERII

loading ...