CONTROALE ANSA: Produse alimentare neconforme, retrase din comerţ

11 mar 2022

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor continuă efectuarea controalelor oficiale în unitățile de comerț. Potrivit ANSA, reprezentanţii Direcţiei supravegherea comerţului şi distribuţiei şi consumul produselor alimentare, au identificat un şir de neconformităţi pentru care au fost emise 35 de prescripţii şi întocmite 20 procese-verbale cu privire la contravenţie.

Inspectorii ANSA au constatat neconformităţile la comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat, neasigurarea trasabilităţii şi lipsa certificatelor calitate/inofensivitate, comercializarea produselor alimentare în lipsa totală a marcării.

De către inspectorii ANSA în perioada 03-10/03.2022, au fost efectuate 202 controale oficiale:

- Unități de comerţ – 46
- Unităţi de alimentaţie publică – 15
- Instituţii de învăţămînt general / IET–28
- Depozit – 5

În rezultatul controalelor oficiale au fost:

- emise 35 prescripții
- întocmite 20 procese-verbale cu privire la contravenție
- sistarea activității 2

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformități, dintre care menționăm:

- comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat;
- marcare neconformă;
- lipsa rapoartelor de încercări pentru apa potabilă;
- starea sanitar-igienică nesatisfăcătoare;
- echipament de lucru incomplet;
- lipsa controlului medical şi instruirii igienice a personalului angajat;
- lipsa contractului cu un laborator acreditat pentru investigarea produselor culinare finite;
- mijloace de măsurare neverificate metrologic;
- refuzul nejustificat de a vinde un produs;
- nu se monitorizează temperatura și umiditatea relativă a aerului;
- încălcarea regulilor sanitar-veterinare și nerespectarea condițiilor de păstrare;
 
În rezultatul controalelor au fost retrase din comerț produse de origine animală şi non-animală.
 
În cazul în care se depistează produse alimentare neconforme sau abateri în domeniul legislației protecției consumatorului, consumatorii sunt îndemnați să depună o petiție la Agenție: 0(22) 26 46 43,
 
Linia Verde: 0 800 800 33;
Viber: 067675544
Email: sesizare@ansa.gov.md
 

CONTROALE ANSA: Produse alimentare neconforme, retrase din comerţ

CONTROALE ANSA: Produse alimentare neconforme, retrase din comerţ

CONTROALE ANSA: Produse alimentare neconforme, retrase din comerţ

loading ...