CUM SE OBȚIN CERTIFICATELE GLOBALG.A.P. Etapele de certificare

14 feb 2023
GLOBALG.A.P. este un standard de business-to-business pentru producția alimentară sigură și durabilă. Standardul GLOBALG.A.P. cultivă ideea unei agriculturi durabile la toate nivelele: siguranță alimentară, mediu, bunăstarea animalelor și sănatatea muncitorilor, bunăstare și siguranță în muncă.

Tradus din engleză, GLOBALG.A.P. este un program de asigurare a fermei, care traduce cerințele consumatorilor în bune practici agricole.

Împlementând cerințele standardelor GLOBALG.A.P., GLOBALG.A.P/GRASP, producătorii și exportatorii facilitează relații comerciale mai ușoare cu marile lanţuri de supermarketuri din UE și alte piețe.

Implementând standardul, producătorii se conformează la legislaţia UE privind Siguranţa Alimentului, Sănătatea şi Bunăstarea Lucrătorilor şi Protecţia Mediului Ambiant, respectiv Resposabilitatea socială.

Care este scopul certificări GLOBAL G.A.P.? Certificarea Global G.A.P. permite companiilor să îndeplinească cerințele distribuitorilor în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentelor și practicile de mediu.

Care sunt garanțiile cheie ale GLOBAL G.A.P.? Certificarea GLOBAL G.A.P. garantează:
 • Siguranța alimentară și trasabilitatea
 • Mediu (inclusiv biodiversitate)
 • Sănătatea, securitatea și bunăstarea lucrătorilor
 • Bunăstarea animalelor
 • Include managementul integrat al culturilor (ICM), controlul integrat al dăunătorilor (IPC), sistemul de management al calității (QMS) și analiza riscurilor și punctele critice de control (HACCP).
Asigurarea integrată a gospodăriei (IFA) V 6 Fructe și Legume
 • GLOBALG.A.P. IFA FV sunt disponibile în două ediții: V6 SMART și GFS.
 • Cerințele clientului determină ediția pe care un producător agricol o va implementa.
 • Mai puțin de 15% din principiile și criteriile din GFS și SMART diferă unele de altele.
 • Există și unele diferențe în GLOBAL.G.A.P. ce ține de reglementările generale. Cea mai mare fiind modul în care producătorul poate să demonstreze conformitatea cu principiile.
 • GLOBAL.G.A.P. oferă mai multă flexibilitate producătorilor.
Un producător de fructe și legume pentru a fi certificat GLOBALG.A.P. trebuie să respecte:
 • 100% din 103 de Cerinţe Majore;
 • 95% din 67 de Cerinţe Minore.
(67 Cerinţe Minore – 7 Cerințe Minore neaplicabile)
*0.05 = 60 Cerinte minore * 0.05= 3 Cerinţe Minore acceptabile.
60 Cerinţe Minore – 3 Cerințe Minore = 57/60 = 95%.

Etapele de certificare a unui producător agricol conform standardelor GLOBALG.A.P.
 • Studiați  standardele pe de pagina de web GLOBALG.A.P.
 • Instruire privind cerințele standardului GLOBALG.A.P. SMART&GFS.
 • Implementați cerințele standardului și efectuează o evaluare internă.
 • Contactați un OC aprobat de GLOBALG.A.P. și solicitați oferta de certificare.
 • Analizați lista completă a OC aprobate în funcție de regiune, țară, domeniu de aplicare și statut.
 • OC efectuează auditul în cadrul gospodăriei agricole și încarcă rezultatele pe Audit Online Hub.
 • Toate neconformitățile depistate de OC trebuie eliminate timp de 28 de zile și verificate de OC.
 • Emiterea Certificatului GLOBALG.A.P. IFA pentru domeniul relevant.
 • Starea certificării este vizibilă pe pagina de web GLOBALG.A.P.
Pentru mai multe detalii, vedeți materialul video.
 
loading ...