ELABORAREA POLITICILOR UE ÎN SECTORUL AGRICOL, DIN PRACTICILE AUSTRIEI

20 dec 2022
În perioada 19-21 decembrie, delegația Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, întreprinde o vizită de lucru în Austria. Scopul vizitei este familiarizarea cu cerințele privind activitatea și funcționarea instituțională pentru implementarea Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene și fortificarea capacităților administrative în contextul obținerii statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Modul de organizare, sarcinile și responsabilitățile instituțiilor în procesul de elaborare a politicilor UE

Echipa ministerială de la Chișinău a fost la Ministerul Federal al Agriculturii, Pădurilor, Regiunilor și Gospodăririi Apelor, unde a fost prezentată configurația cadrului instituțional pentru dezvoltarea, finanțarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea politicilor agricole în statele UE.

În cadrul vizitei, oficialii moldoveni își consolidează cunoștințele cu privire la modul de organizare, sarcinile și responsabilitățile instituțiilor în procesul de elaborare a politicilor UE, planificarea  financiară  și finanțarea politicilor agricole, sistemul de control și cooperare, interacțiunea  cu alte instituții relevante.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vladimir Bolea a avut o întrevedere, la Viena, cu omologul său austriac Norbert Totschnig.

Planul de acțiune pentru dezvoltarea producției și utilizării de soia în Republica Moldova

Oficialii au discutat despre consolidarea legăturilor de cooperare bilaterală pe dimensiunea agricolă și au realizat schimb de opinii privind elaborarea, finanţarea şi implementarea politicilor în sectorul agroindustrial. Ulterior, aceștia au avut o întrevedere cu Matthias Krön, președintele Donau Soja și cu Susanne Fromwald, consilier superior în cadrul organizației.

Subiectul principal al discuțiilor a făcut referință la planul de acțiune pentru dezvoltarea producției și utilizării de soia în Republica Moldova. La fel, au fost abordate perspectivele de cooperare în anul 2023, între Donau Soya și instituțiile de profil din țara noastră, prin intermediul biroului local.

Bune practici privind mecanismele de intervenție și subvenționarea sectorului agricol

De asemenea, delegația a efectuat o vizită la Agenţia de Plăţi AgrarMarkt Austria (AMA), în vederea realizării schimbului de experiență și preluării bunelor practici privind organizarea instituțională și responsabilitățile AMA, mecanismele de intervenție și subvenționarea sectorului agricol.

Alte activități au inclus studierea obiectivelor Politicii Agricole Comune, implementării Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS), precum și a ansamblului de tehnologii informaționale utilizate în procesul de înregistrare și prelucrare a datelor despre solicitanții de subvenții, a cererilor de acordare a sprijinului financiar și a fazelor de evaluare a dosarelor. Totodată, părțile au discutat despre mecansimele comerciale, valorificarea potențialului agroalimentar, promovarea produselor pe piețele externe și importanța serviciilor de marketing.

Vizita este întreprinsă în contextul completării Proiectului Twinning în domeniul agroalimentar finanţat de UE „Suport suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală şi siguranţă alimentară în Republica Moldova”.
loading ...