FAMILIILE CARE NU AU COTE DE TEREN, AR PUTEA PRIMI UNA DE LA STAT

18 apr 2022
Terenurile cu destinație agricolă rezervate pentru necesitățile dezvoltării sociale a localităților rurale vor putea fi atribuite în proprietate privată unei persoane din familia în care nici unuia din membri nu i s-a atribuit cota de teren echivalent. Un proiect de modificare a Codului funciar a fost transmis Guvernului pentru examinare, transmite AGROMEDIA, cu referire la WWW.BIZLAW.md.

Mărimea terenurilor se va stabili de către autoritatea administrației publice locale în baza propunerilor comisiei funciare, în funcție de posibilitățile reale, însă nu va putea fi mai mare decât mărimea cotei de teren echivalent calculată pe unitatea administrativ-teritorială respectivă.

În cazul persoanelor care prelucrează cota de teren echivalentă în natură (pe loc) conform listelor întocmite, dar nu au fost eliberate titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren din motivul lipsei deciziei în acest sens, consiliului local, în baza propunerii comisiei funciare, va lua o decizie de atribuire a terenurilor până în data de 31 decembrie 2025.  La stabilirea decesului persoanelor incluse anterior în listele întocmite, succesorilor de drepturi li se vor întocmi acte de drept conform Codului Civil.

Cheltuielile pentru perfectarea actelor de proprietate vor fi acoperite din surse proprii ale deținătorilor de terenuri, extrabugetare ale autorităților publice locale și în cadrul proiectelor investiționale.
Operațiile de atribuire în proprietate a terenurilor se va înfăptui ţinându-se cont de situația din data de 1 ianuarie 1992.
Autoritățile spun că modificările sunt necesare pentru că în Proiectul de înregistrare și evaluare funciară în mai multe primării s-au depistat suprafețe de teren agricol care au fost atribuite cetățenilor fără decizii privind atribuirea terenurilor și fără eliberarea titlurilor de autentificare a dreptului de deținător.
 

FAMILIILE CARE NU AU COTE DE TEREN, AR PUTEA PRIMI UNA DE LA STAT

FAMILIILE CARE NU AU COTE DE TEREN, AR PUTEA PRIMI UNA DE LA STAT

FAMILIILE CARE NU AU COTE DE TEREN, AR PUTEA PRIMI UNA DE LA STAT

loading ...