GOSPODĂRIILE ȚĂRĂNEȘTI – ÎNREGISTRATE LA AGENȚIA SERVICII PUBLICE

25 jul 2022
Gospodăriile țărănești din țară vor fi înregistrate la Agenția Servicii Publice (ASP) – o inițiativă legislativă, în acest sens, a fost avizată de Executiv. Potrivit unui comunicat emis de Guvern, documentul vine să îmbunătățească cadrul de reglementare aferent înregistrării de stat a gospodăriilor țărănești (de fermier), cum ar fi certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității acestora.

Potrivit avizului, gospodăriile țărănești vor avea mai multe opțiuni pentru înregistrare. Pe lângă subdiviziunile teritoriale ale ASP, solicitanții vor putea depune documentele pentru înregistrare și la ghișeul primăriei din localitate. Actele vor fi depuse pe suport de hârtie sau în format electronic.

ASP dispune de 43 subdiviziuni teritoriale și 17 centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), prin care poate să asigure acordarea unor servicii de calitate solicitanților, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea gospodăriilor țărănești.
loading ...