ÎN 2022, AM PRODUS MAI PUȚINE CEREALE, ÎN SCHIMB, A CRESCUT PRODUCȚIA DE STRUGURI ȘI LEGUME

01 feb 2023
În 2022, am produs mai puține cereale, în schimb, a crescut producția de struguri și legume. De asemenea, sunt mai mari și cifrele ce indică cantitatea de ouă. Îmbucurător este și faptul că a crescut numărul vacilor, oilor și caprelor în gospodăriile agricole din țară.

Potrivit statisticilor, producţia agricolă din Republica Moldova a scăzut cu 30% față de 2021. Micșorarea a fost determinată de scăderea în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) a producţiei vegetale - cu 36,8% și a producţiei animaliere - cu 2,6%.

Astfel, potrivit Biroului Național de Statistică, cel mai mult a scăzut producția de porumb, cu 13,7%, urmată de cea de grâu, cu 4,9%.

Din totalul producţiei agricole, cea vegetală are ponderea de 72% (în anul 2021 – 80%), producţiei animaliere revenindu-i 28% (în anul 2021 – 20%).

Fitotehnie

Recolta anului 2022 se caracterizează prin micșorarea față de anul 2021 a volumului cerealelor şi leguminoaselor boabe cu 63,1% (din ele a porumbului pentru boabe – cu 74,8%, a grâului - cu 45,6%, a leguminoaselor pentru boabe – cu 32,5%), a sfeclei de zahăr - cu 49,6%, a soiei – cu cu 39,0%, a floarei soarelui – cu 35,3%, a fructelor, nucilor și pomușoarelor – cu 26,1%, a cartofilor – cu 21,4%.

Totodată, s-a majorat recolta de legume – cu 10,3% și de struguri – cu 7,6%.

În anul 2022 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 94,4%, rapiţă – 88,8%, cereale şi leguminoase pentru boabe (fără porumb) – 76,4%, floarea soarelui – 71,3%, tutun – 69,9%, soia – 54,6%.

Totodată, 95,8% din volumul total de culturi bostănoase, 92,1% - de cartofi, 82,8% - de legume, 65,4% - de struguri, 62,4% - de fructe, nuci și pomușoare şi 55,7% - de porumb pentru boabe au fost produse de gospodăriile populaţiei și gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

Zootehnie

În anul 2022, față de anul 2021, în gospodăriile de toate categoriile s-a constatat scăderea producției de lapte cu 10,3% și a producției (creșterii) animalelor (în greutate vie) - cu 2,4%. Totodată, producția de ouă a crescut cu 5,9%.

Potrivit stării la 1 ianuarie 2023, față de data respectivă a anului precedent a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile (cu excepția efectivului de bovine) ca rezultat al scăderii șeptelului de animale în gospodăriile populației.

Totodată, în întreprinderile agricole se evidențiază creșterea efectivului de ovine și caprine – cu 56,3%, bovine - cu 30,3%, iar efectivul de porcine a rămas la nivelul anului trecut.
loading ...