PROCEDURA DE OBȚINERE A STATUTULUI DE AGENT ECONOMIC AUTORIZAT, SIMPLIFICATĂ

22 jun 2023
Guvernul a instituit Sistemul Informațional de gestionare a autorizației de Agent Economic Autorizat (SI „e-AEO”) prin aprobarea Conceptului SI „e-AEO” și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea SI „e-AEO”.

Sistemul va permite vizualizarea istoricului, statutului aplicărilor și statisticilor în timp real, precum și generarea documentelor în format digital, cu posibilitatea de descărcare și imprimare ulterioară. Acesta este destinat pentru formarea resursei informaționale privind operatorii economici autorizați, prezentarea informației autorităților administrației publice, persoanelor fizice și juridice, autorităților vamale ale altor țări în ordinea și modul determinate de legislație.

Totodată, procedura de solicitare și obținere a statutului de agent economic autorizat va fi simplificată, iar timpul, costurile și alte resurse aferente procesului vor fi reduse.

Documentul aprobat conține și reglementarea expresă a măsurilor de asigurare a protecției și securității informației incluse în sistem, inclusiv metodele de contracarare a pericolelor informaționale. 

SI „e-AEO” este dezvoltat și finanțat cu suportul Programului „Reforme Structurale în Moldova” al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională.

Republica Moldova este prima țară din regiune care a obținut recunoașterea reciprocă a agenților economici autorizați cu Uniunea Europeană, începând cu 1 noiembrie 2022. În țara noastră sunt certificați 131 de agenți economici cu statut de AEO.
loading ...