PRODUCȚIA AGRICOLĂ – ÎN CONTINUĂ SCĂDERE. Date statistice pentru perioada ianuarie – martie 2022

03 mai 2022
1805,5 milioane de lei, atât a însumat, în perioada ianuarie-martie 2022 producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) din țara noastră. Asta înseamnă 97,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2021. Micșorarea producţiei agricole a fost determinată preponderent de scăderea producţiei în sectorul zootehnic (cu 2,2%), căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole. Sunt datele prezentate de Biroul Național de Statistică.

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabel 1
  
  Total În % faţă de ianuarie-martie 2021 Ponderea (în % faţă de total)
 Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone 34.0 98.2 100,0
       din care:       
   întreprinderile agricole2 23.7 106.4 69.6
   gospodăriile populaţiei 10.3 83.5 30.4
Lapte – total, mii tone 51.9 94.3 100,0
      din care:      
   întreprinderile agricole2 6.5 92.8 12.6
   gospodăriile populaţiei 45.4 94.5 87.4
Ouă - total, mil. buc. 100.9 92.7 100,0
       din care:      
   întreprinderile agricole2 66.0 90.7 65.4
   gospodăriile populaţiei 34.9 96.8 34.6
2  Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale

A scăzut cu 1,8% producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile, față de perioada respectivă a anului precedent. Motivul fiind micșorarea volumului producţiei în gospodăriile populației (cu 16,5%).

Totodată, în întreprinderile agricole producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) a crescut cu 6,4%, datorită majorării producției păsărilor – cu 17,5%.

În același timp, în pofida creșterii efectivului de bovine și porcine, producția acestora s-a micșorat, respectiv, cu 12,0% și 2,9%, urmare a scăderii sporului zilnic atât la bovine, cât și la porcine.
Producţia de lapte și ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 5,7% și cu 7,3%, ca urmare a micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole (respectiv, cu 7,2% și cu 9,3%), cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 5,5% și cu 3,2%).

În date de 1 aprilie 2022, faţă de 1 aprilie 2021, în întreprinderile agricole a avut loc majorarea efectivului la toate speciile principale de animale: la bovine – cu 31,0%, ovine și caprine - cu 15,0%, păsări – cu 9,5% și la porcine cu 3,8%. Totodată, în gospodăriile populaţiei a fost marcată descreşterea efectivului de bovine cu 11,2% (din care vaci – cu 11,0%), de porcine – cu 12,7%, de ovine și caprine – cu 9,2%.

Efectivul de animale pe principalele specii la 1 aprilie 2022

Tabel 2

 
  Mii capete În % față de 1 aprilie 2021 Ponderea (în % faţă de total)
Bovine – total 103.8 95.6 100,0
din care:      
întreprinderile agricole2 23.1 131.0 22.3
gospodăriile populaţiei  80.7 88.8 77.7
 din ele vaci – total 68.0 94.2 100,0
din care:      
întreprinderile agricole2 8.5 149.0 12.5
gospodăriile populaţiei  59.5 89.0 87.5
Porcine – total 366.4 97.4 100,0
din care:      
întreprinderile agricole2 239.0 103.8 65.2
gospodăriile populaţiei  127.4 87.3 34.8
Ovine şi caprine – total 591.2 91.7 100,0
din care:      
întreprinderile agricole2 27.8 115.0 4.7
gospodăriile populaţiei  563.4 90.8 95.3
Păsări (întreprinderile agricole)2 5471.8 109.5 x

 
loading ...