REFORMA SRL, MAI MULTĂ LIBERTATE PENTRU FONDATORI, ASOCIAȚI ȘI ANGAJAȚI

20 apr 2023
Oficialii au prezentat astăzi, 20 aprilie, o nouă reformă. De data aceasta este vorba despre schimbări la legea cu privire la activitatea SRL-urilor.

O numim Reforma SRL. Modernizăm semnificativ legislația și transpunem cele mai bune practici europene, a specificat Dumitru Alaiba.

Reforma prevede inovații în cadrul legal, care vor facilita mai multe proceduri în cadrul societăților cu răspundere limitată:

Inovații în cadrul legal:
 • Transpunem norme UE;
 • Flexibilitate în împărțirea profitului;
 • Contract societar - mai multă încredere între fondatori;
 • Retragerea asociatului minoritar - fără acordul celorlalți asociați;
 • „Proporție neproporțională” - distribuirea profitului indiferent de cota-parte;
 • Phantom stock - distribuirea profitului pentru angajați nefondatori;
 • Mai multă transparență - acces la extrasul desfășurat al SRL-ului pentru investitor.
Noi posibilități în procesul decizional:
 • Pragul maxim a numărului de asociați - pragul de 50 - exclus.
 • Un singur act constitutiv și Registrul de stat ca principală sursă de informare oficială;
 • Capitalul social - mai multe posibilități de formare.
Mai multe drepturi pentru asociați:
 • Acces mai larg la informația și documentația societății;
 • Dreptul asociatului de fi reprezentat de administrator;
 • Adoptarea deciziilor - 2/3 din voturi, nu 3/4;
 • Administratorul societății - posibilitatea să fie și persoană juridică.
Proceduri mai simple:
 • Instrumente electronice pentru păstrarea documentelor, depunerea actelor și procedurile la adunări.
 • Adunări ale asociaților - la distanță și fără proceduri de convocare.
 • Simplificarea exprimării în cadrul legal - în loc de „raport și dări de seamă”, va fi folosit termenul „raport”, în loc de „dări de seamă financiare”, vor fi „situații financiare”, iar aceste situații financiare vor fi „examinate” și nu „aprobate”.
Acestea sunt doar principalele inovații pe care le propunem în cadrul acestei reforme, efectele căreia vor fi resimțite pe termen mediu și lung de afacerile din țara noastră, mai spune alesul poporului.
loading ...