REPUBLICA MOLDOVA, LA REUNIUNEA SUBCOMITETULUI ACORDULUI DE LIBER SCHIMB CENTRAL-EUROPEAN(CEFTA)

19 mai 2022
În data de 17 mai, la Belgrad, Serbia, a avut loc cea de-a 17-a reuniune a Subcomitetului Acordului de Liber Schimb Central-European(CEFTA) în Agricultură, inclusiv pe subdomeniul Sanitar și Fitosanitar. Țara noastră a participat prin reprezentanța Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Evenimentul a întrunit exponenții statelor membre ale Acordului CEFTA, reprezentanții Secretariatului CEFTA, proiectului GIZ și ai Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite.

Partea moldovenească a raportat despre situația actuală cu referire la comerțul cu produse agricole, și acțiunile întreprinse privind facilitarea liberei circulații a mărfurilor. Raportorii au făcut referință inclusiv la depunerea cererii de aderare și completării celei de-a doua părți a chestionarului de aderare la UE, precum și la angajamentul de aliniere la standardele IPPC (International Plant Protection Convention), rigorilor europene pe domeniul sanitar și fitosanitar.

Totodată, în cadrul evenimentului, s-a discutat despre alinierea programului de lucru ale instituțiilor implicate în vămuirea mărfurilor, în special a punctelor de control la frontieră. În acest sens, Republica Moldova continuă să fie lider pe segmentul respectiv, întrucât, punctele de control la frontieră funcționează majoritar 24/7.

Un alt subiect al agendei a vizat progresele platformei de schimb electronic de date SEED+ pe domeniul sanitar și fitosanitar. În context, părțile au convenit să transmită și/sau să suplinească informațiile bazei de date sanitare și fitosanitare (SPS).

Ulterior, participanții au supus analizei posibilitatea reducerii costurilor comerciale. Subiectul urmează să fie discutat și cu instituțiile abilitate din fiecare stat-membru.

Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA) a fost încheiat în anul 1992 între Polonia, Ungaria și Cehoslovacia în scopul sporirii schimburilor comerciale și a cooperării economice în regiune. Țara noastră a aderat la CEFTA în anul 2006.

REPUBLICA MOLDOVA, LA REUNIUNEA SUBCOMITETULUI ACORDULUI DE LIBER SCHIMB CENTRAL-EUROPEAN(CEFTA)

REPUBLICA MOLDOVA, LA REUNIUNEA SUBCOMITETULUI ACORDULUI DE LIBER SCHIMB CENTRAL-EUROPEAN(CEFTA)

REPUBLICA MOLDOVA, LA REUNIUNEA SUBCOMITETULUI ACORDULUI DE LIBER SCHIMB CENTRAL-EUROPEAN(CEFTA)

loading ...