SECTORUL EDCUCAȚIONAL AGRICOL are nevoie de revigorare în procesul de pregătire a forței de muncă

25 feb 2022
Forumul Dezvoltarea Forței de Muncă pentru Agricultură, organizat în perioada 24-25 februarie de proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova în parteneriat cu Federația Agricultorilor FARM, a emis o rezoluție în adresa factorilor de decizie și partenerilor de dezvoltare privind sporirea calității forței de muncă pentru agricultura Republicii Moldova.

Lucrările Forumului au întrunit peste 80 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic care pregătesc specialiști și muncitori calificați pentru sectorul agricol, antreprenori agricoli, parteneri de dezvoltare, studenți și elevi. Participanții au confirmat că pentru a impulsiona dezvoltarea agriculturii din Moldova, care este un sector important pentru economia țării, este  necesară modernizarea procesului de pregătire a forței de muncă și conectarea mediului privat la elaborarea cerințelor ocupaționale.

În rezoluția emisă se afirmă că, deși agricultura joacă un rol important în economia Moldovei și contribuie cu peste 12 - 13% la PIB, productivitatea sectorului este de două ori mai mică decât media europeană din cauza multiplelor deficiențe, inclusiv a lipsei forței de muncă calificate și a programelor de învățământ pliate pe necesitățile reale ale antreprenorilor agricoli. Totodată, tendințele din agricultură de creștere a productivității prin robotizare și automatizare, folosirea dronelor și aplicațiilor telefonice pentru diagnosticare si tratare, aplicarea tehnicilor moderne confirmă că  agricultura este și va fi în următoarea perioadă un sector foarte important pentru Republica Moldova. 

”Din păcate, însă, sectorul agricol este puțin atractiv pentru generația tânără. Tot mai puțin elevi și studenți se înmatriculează la meseriile și specialitățile agricole din cadrul instituțiile profesional-tehnice, colegii, centre de excelență și Universitatea Agrară”, se constată în rezoluție.

În acest context, prioritățile incluse în rezoluție au ca scop să revigoreze procesul de pregătire a forței de muncă pentru agricultură prin elaborarea politicilor statale de dezvoltare a forței de muncă; stimularea legăturilor cu sectorul privat; crearea infrastructurii corespunzătoare pentru instruiri;  elaborarea și actualizarea curriculum-ului formal și nonformal; sporirea calității cadrelor didactic.
De asemenea, se propune dezvoltarea capacității instituțiilor de învățământ de a oferi formare profesională pentru străini cu scopul de a internaționaliza instituțiile de învățământ. Nu în ultimul rând, se solicită promovarea ofertei educaționale în agricultură pentru tineri prezentând perspectivele oferite de sectorul agricol, lansarea programelor de plasare în câmpul muncii și finanțarea start-up-urilor inițiate de studenți.

Rezoluția Forumului Dezvoltarea Forței de Muncă pentru Agricultură urmează să fie transmisă ministerelor de resort și partenerilor internaționali de dezvoltare pentru ca prioritățile incluse să fie transpuse în strategiile și planurilor de acțiuni relevante pentru dezvoltarea forței de muncă pentru agricultura din Republica Moldova.
 
 
 
Top știri
Din aceeași categorie
Știri recomandate

SECTORUL EDCUCAȚIONAL AGRICOL are nevoie de revigorare în procesul de pregătire a forței de muncă

SECTORUL EDCUCAȚIONAL AGRICOL are nevoie de revigorare în procesul de pregătire a forței de muncă

SECTORUL EDCUCAȚIONAL AGRICOL are nevoie de revigorare în procesul de pregătire a forței de muncă

loading ...